Kontakt til direktionen

Her findes information samt kontaktoplysninger på direktionen i Randers Kommune.

Direktionen

Mere om direktionen

  

Kommunaldirektør 
Hans Nikolaisen 
8915 1005 eller mobil 5156 2005
Hans.Nikolaisen@Randers.dk 

Har bl.a. ansvaret for stabene:
Politik, Kommunikation og Digital Service
Erhvervs- og Udviklingssekretariatet, HR & Personale samt Økonomi

  
Direktør for Sundhed, Omsorg og Kultur
Erik Mouritsen
8915 1922 eller mobil 5156 2922
erik.mouritsen@randers.dk

Har ansvaret for områderne:
Sundhed
Ældre
Visitation
Sekretariat for Sundhed og Ældre
Kultur og fritid
Sekretariat for kultur og fritid


  

Direktør for Børn og Skole
Hans Minor Vedel
mail: hmv@randers.dk
tlf: 8915 1925

Har ansvaret for områderne
Børn
Børn og Familie
Sekretariat for Børn, Skole og Familie
Udviklingsafdelingen

 

  
Direktør for Miljø og Teknik
Lene Andersen
Direktør Miljø og Teknik
8915 1932 eller mobil 5156 2932
lene.andersen@randers.dk

Er ansvarlig for:
Sekretariat
Plan og Byg
Natur og Miljø
Veje og Bygninger
Randers Spildevand A/S
Drift

 
  
Direktør for Social og Arbejdsmarked
Steinar Eggen Kristensen
8915 1928 eller mobil 5156 2928
sek@randers.dk

Har ansvaret for områderne:
Social
Handicap
Jobcenter
Sekretariat for Social og Arbejdsmarked