Kontakt til direktionen

Her findes information samt kontaktoplysninger på direktionen i Randers Kommune. Du kan også finde billeder af direktionen

Kommunaldirektør


Jesper Kaas Schmidt 
Kommunaldirektør
8915 1005 

jesper.kaas.schmidt@randers.dk

Kommunaldirektøren har bl.a. følgende opgaveportefølje:
Leder af:

  • direktionen
  • Stab for Politik, Kommunikation og Digital Service (Byrådssekretariat, IT, Kommunikation, Borgerservice og Huslejenævn) 
  • Erhverv og Udvikling
  • Økonomi
  • Personale og HR

Direktør for Sundhed, Omsorg og Kultur

  

Erik Mouritsen
8915 1922 eller mobil 5156 2922
erik.mouritsen@randers.dk

Har ansvaret for områderne:
Sundhed
Ældre
Visitation
Sekretariat for Sundhed og Ældre
Kultur og fritid
Sekretariat for kultur og fritid

Direktør for Børn og Skole

Konstitueret Steinar Eggen Kristensen 
8915 1928 eller mobil 5156 2928
sek@randers.dk

Har ansvaret for områderne
Børn
Børn og Familie
Sekretariat for Børn, Skole og Familie
Udviklingsafdelingen

Direktør for Miljø og Teknik

  

Lene Andersen

Direktør Miljø og Teknik
8915 1932 eller mobil 5156 2932
lene.andersen@randers.dk

Er ansvarlig for:
Sekretariat
Plan og Byg
Natur og Miljø
Veje og Bygninger
Randers Spildevand A/S
Drift

Direktør for Social og Arbejdsmarked


  

Steinar Eggen Kristensen
8915 1928 eller mobil 5156 2928
sek@randers.dk

Har ansvaret for områderne:
Social
Handicap
Jobcenter
Sekretariat for Social og Arbejdsmarked