Fakta om kommunen

Borgerne i Randers Kommune vil med god ret kunne hævde, at de bor i en storkommune. Med et indbyggertal på næsten 96.000 og et areal på 748 km2 er kommunen blandt landets største.

Kommunens dannelse

Randers Kommune blev dannet af Purhus, Nørhald og Randers kommuner, den vestlige del af Sønderhald, størsteparten af Langå Kommune samt Havndalområdet fra Mariager Kommune d. 1. januar 2007. Altså en gammel købstadskommune - og lokalt handelscentrum - og flere typiske landkommuner.

Randers Kommune ligger lunt placeret i det østjyske smørhul og grænser på flere sider ud til vand med en samlet kystlinie på godt 70 km mod Mariager Fjord, Kattegat og Randers Fjord. 
Kommunen er begunstiget af en smuk og varieret natur. Små, snoede veje fører én gennem skove og plantager, fjord- og engområder, forbi bølgende marker og græssende køer, ned ad bakke og op på et højdedrag med betagende udsigter over landskabet og fjorden. Her er stille søer og rislende bække, og Gudenåen, som er Danmarks eneste flod, løber sine sidste kilometer gennem kommunen inden udmundingen i Randers Fjord.

Se mere om kommunen

Historie

Officielle flagdage

Venskabsbyer

Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles