Borgere med handicap tager billeder

Udstyret med et kamera har borgere med handicap i Randers Kommune taget billeder af, hvad der betyder noget for dem i deres liv. Billederne skal bruges som input til en ny plan for udviklingen på området og dermed sikre, at alle får mulighed for at få indflydelse.

Billeder fra en af fotograferne, Troels Lau Hald, der bor på døgninstitutionen Holberghus. Han kan fx lide Kim Larsen, Nutella og at gå en tur. Han er også glad for at tage selfies - og så er han virkelig glad for medarbejderne.

13. oktober 2015 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Et billede af Kim Larsen, af en kat, af en pædagog og af en vej med blomstrende grøftekant. Borgere med handicap i Randers Kommune har været i fuld gang med at tage billeder af dét, der betyder noget for dem i deres liv. Og billederne – de skal nu bruges som input til en ny handicapplan, der i øjeblikket er ved at blive lavet.

Handicapplanen skal sikre, at der fortsat er fokus på at udvikle handicapområdet sådan, at borgere med psykiske eller fysiske handicap får den bedst mulige hjælp og støtte. Mens planen bliver lavet, har alle med interesse for området mulighed for at komme med input. Og det er her, at billederne kommer ind i billedet.

Alle skal komme til orde
”I Randers Kommune ønsker vi, at alle med interesse for handicapområdet får mulighed for at komme til orde og fortælle, hvad de synes er vigtigt, at planen indeholder. Men nogle af de borgere med handicap, som planen handler om, kan ikke udtrykke sig med ord, og derfor har forvaltningen arbejdet med at udvikle metoden, hvor de med billeder får mulighed for at fortælle, hvad der betyder noget for dem i deres liv.” siger Louise Høeg, der er formand for socialudvalget i Randers Kommune. 

I alt har 28 børn, unge og voksne på forskellige bosteder, daginstitutioner og dagtilbud i Randers Kommune været i gang med at tage billeder. Konkret er det foregået på den måde, at personalet på hver enkelt arbejdsplads har fået en introduktion til metoden, hvorefter det pædagogiske personale på forskellig vis har hjulpet de handicappede borgere med at tage billederne og sætte ord på dem. Resultatet er et interessant indblik i, hvad der er vigtigt i den enkelte borgers liv.

Relationer er vigtige
”Billederne er meget forskellige, og det er svært at sige noget entydigt. Men en rød tråd jeg har lagt mærke til er, at personalet har en meget stor rolle i borgernes liv. Generelt betyder de sociale relationer meget, og den viden kan bruges i arbejdet med handicapplanen,” siger socialpædagog Jesper Kjersgaard, der sammen med socialpædagog Mette Marie Maul Glud har hjulpet arbejdspladserne med projektet. 

Han fremhæver også, at billederne giver personalet en større viden om den enkelte borger, ligesom borgeren får et større indblik i, hvad der betyder noget for ham eller hende.

”Det er lykkes at tage billeder alle steder, og personalet har været rigtig gode til at gøre det brugbart. For borgerne betyder billederne, at de har fået en større indsigt i de ting, der betyder noget for dem i deres liv, og for personalet betyder billederne især, at de har fået en større viden om den enkelte borger og måske opdaget nogle ting, de ikke vidste i forvejen. Den viden kan de naturligvis bruge i det pædagogiske arbejde fremover,” siger Jesper Kjersgaard.

De mange billeder vil nu indgå som en del af materialet til den nye handicapplan, som efter planen vil blive behandlet af byrådet inden sommeren 2016.