Høslæt bliver til prima wraphø

Randers Kommunes Natur og Miljø tager på andet år høslæt på flere af kommunens grønne arealer. Ideen er få mere nytte af arealerne, samtidig med at biodiversiteten øges.

Det er vigtigt for wraphøets kvalitet, at det hverken er for vådt eller tørt, når det wrappes.

06. september 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

”Ved at tage høslæt fremfor at slå græs på traditionel vis, fjerner vi de næringsstoffer, som efter en traditionel klipning ville fremme en høj vegetation.  Med høslæt får vi en bedre naturkvalitet på arealerne, uden at det koster mere, og samtidig får vi et brugbart produkt ud af det,” forklarer jordbrugsteknolog Trine Christensen, Randers Kommune.

”Ved at slå græsset på flere af kommunens halvstore arealer og presse det til wraphø, fjerner vi en masse næringsstoffer fra arealerne, så græsset efterhånden bliver udpint. Derved bliver der luft til blomster og mindre græsser, som ikke kræver så meget næring. De små wrapballer hø sælger vi. De egner sig godt til mindre husdyrhold, da de nemme at håndtere, og dyrene kan nå at æde sig igennem, inden høet bliver dårligt,” fortæller Trine Christensen, som tilføjer, at priserne for de små baller på 35-40 kg er 50 kr. pr. styk, mens de store på 150 kg koster 175 kr. ballen.

Link til salg af naturhø