Vokshatte vidner om biodiversitet i Læsten Bakker

I det sene efterår, før frosten for alvor sætter ind, kommer der svampe med flotte farver frem i Læsten Bakker. Det er de såkaldte vokshatte, svampe man også kan finde i mosrige græsplæner, men især på de fineste, afgræssede overdrev. De findes i hele farvepaletten fra hvid og gul til rød, lyserød og endda grøn.

Skarlagen vokshat er rødlistet og findes kun på de bedste overdrev, der aldrig har været under plov eller gødsket, og hvor dyr har græsset i mange år.

09. december 2018 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

 På gamle overdrev som Læsten Bakker er der mange forskellige vokshatte, og der er meget sjældne svampe imellem. En af de mere sjældne er den store Skarlagen vokshat, der er en kraftig svamp, der kan blive op til 15 cm høj og har en smuk rød til gullig farve. Skarlagen vokshat kan i den grad få en svampesamler til at falde i svime.

Skarlagen vokshat har været kendt fra Læsten Bakker, siden den blev fundet for første gang i 1998, så det var godt at se, at den også var at finde i både 2017 og 2018.

Skarlagen vokshat er rødlistet og findes kun på de bedste overdrev, der aldrig har været under plov eller gødsket, og hvor der har været dyr på græs i mange år.

I Læsten Bakker er der gennem årene fundet 16 forskellige vokshatte. Det er ikke blot farverne, der gør vokshattene interessante. Alene deres tilstedeværelse er tegn på høj biodiversitet i bakkerne.

Læs mere om Læsten Bakker