Tag på cykeltur rundt om Gudenåen

Randers byder på helt unikke naturoplevelser lige ved gadedøren. Gudenåen, Randers Fjord, å og fjordlandskaber omgiver Randers fra Ålum i vest til Kattegat i øst og Mariager Fjord i nord til Langå i syd. En cykeltur ud i det blå - og det grønne - er en god og afslappende måde at være sammen på eller bare være sig selv. Visit Randers har med 12 temaruter i og omkring Randers gjort det nemt at planlægge. Ruterne er ikke skiltede undervejs, men man kan på siden www.visitranders.dk/randers/12-cykelruter-i-randers-og-omegn finde detailkort, downloade en GPX-fil til telefon eller GPS og ikke mindst finde tips til, hvad man kan opleve undervejs på turen.

Forår på vej på Kildehusvej ved Tebbestrup

25. april 2018 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

En af de tolv cykelruter er turen ”Rundt om Gudenåen”, der har en længde på 33 kilometer.

Med en længde på 158 km er Gudenåen Danmarks længste vandløb. På det sidste stykke inden udløbet i Randers Fjord, hvor Gudenåen nærmest har karakter af en lille flod, løber den gennem en meget bred ådal med et spændende og oplevelsesrigt landskab.

Det er dette sidste stykke fra Langå til Randers, som er omdrejningspunktet for denne tur, der forløber på begge sider af Gudenå fra Randers til Langå og retur.

Læs mere om den bynære natur ved Gudenå

Pramdragerstien

Før i tiden var Gudenåen en vigtig transportvej til og fra det indre Jylland, og der var en livlig trafik med pramme på åen. Pramfarten havde sin storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor prammene blev trukket af heste eller mænd, der gik inde på bredden på den såkaldte Pramdragersti.

Cykelstien, der starter ved Randers Regnskov, slår følge med pramdragerne på en del af strækningen fra Randers til Langå.

Læs mere om pramdragerne og pramdragerstien

Fladbro og Randers Dyrehave

Ved Fladbro løber Nørreå ud i Gudenåen. Her har der i århundreder været både bro og kro. På sin store Jyllandsrejse i 1859 fik H. C. Andersen smørrebrød og portvin på Fladbro Kro. Efter besøget kørte han i hestevogn til Hjermind Præstegård, og det var efter sigende på denne køretur, han skrev ”Jylland mellem tvende have”. I Fladbro Skov ligger Randers Dyrehave med en fin bestand af dådyr.

Læs mere om Fladbro Skov og Randers Dyrehave

Stationsbyen Langå

Langå er opstået som stationsby i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen fra Aarhus til Randers i 1862 og sidebanen fra Langå til Viborg i 1863. Jernbanebroerne ved Langå blev sprængt i luften af den danske modstandsbevægelse den 17. november 1943. Aktionen var den vigtigste jernbanesabotage under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 og standsede al toggang på den nord-sydgående jyske hovedbane i 12 dage.

Læs mere om naturen omkring Langå

Amtsmandens bro

Amtmand Hoppes Bro ved Langå er Danmarks ældste vejbro af jernbeton. Broen blev færdig i 1905. Broen, der førte landevejen over Gudenåen, er opkaldt efter Amtmand Johan Hoppe, der var formand for amtsrådet og ansvarlig for broprojektet. Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen stod for projekteringen og udførelsen. Broen har et for tiden ret avanceret design. Broen har tre fag og mellempillerne er udformet som en gitterkonstruktion med skrå søjler, der bærer buerne.

Af hensyn til pramfarten på Gudenåen fik broen en højde af 4,95 meter over åens vandniveau. Broen anvendes i dag kun af cyklister og fodgængere.

Oplev Langå Egeskov

Væth og Frisenvold

Landsbyen Væth, der ligger i det vidtstrakte landskab oven for Gudenådalen, ser stort set ud, som den har gjort i 200 år. Landsbyen er uspoleret med sine små snørklede grusveje og de intakte gårde.

Godset Frisenvold mellem Væth og Tebbestrup kendes helt tilbage fra 1310. Den nuværende hovedbygning er fra begyndelsen af 1800-tallet. I århundreder havde godset fangstretten på laks i Gudenåen, og Frisenvold Laksegård var den største af alle laksegårdene langs Gudenåen. Det er således ikke nogen tilfældighed, at vejen fra Væth til Frisenvold hedder Laksevej. Det fine laksefiskeri i Gudenåen tiltrækker i dag lystfiskere fra det meste af verden. Godset er ikke åbent for offentligheden.

Læs om Væth Enge

Bisonvandring i Vorup Enge

På vej retur til Randers går cykelruten gennem det bynære naturområde Vorup Enge. Her findes flere fugletårne, hvorfra man kan iagttage det rige fugleliv. I engene græsser ikke bare gamle danske kvægracer. Længst mod vest kan man også opleve den europæiske bison.

Apropos bisonerne så inviterer Randers Regnskov torsdag den 26. april fra kl. 11-12.30 til bison-vandring i Vorup Enge, hvor der som det første sted i Danmark i 2010 blev udsat europæiske bisonokser. I engene laver bisonokserne naturpleje og indgår i et avlsprogram.

På rundvisningen, der forestås af Ole Sommer Bach, Randers Regnskov, får du også en unik mulighed for at besøge den helt nye kryogenbank, som ellers ikke er åben for offentligheden.

Turen starter foran Randers Regnskovs hovedindgang og fortsætter igennem den levende genbank over til Vorup Enge. I genbanken er der plantet gamle danske frugtsorter, som for manges vedkommende er gået i glemmebogen. Turen slutter ved bisonokserne, hvor der bliver fortalt om forskning og rewilding.

Mødested til torsdagens vandring er ved indgangen til Randers Regnskov. Bemærk at turen slutter på Fuglsangsvej. Medbring kikkert samt tøj der passer til vejret.

Læs mere om Vorup Enge

Link til Visit Randers 12 forslag til cykelture