Rundt om Nørreå

Naturen og kulturlandskabet omkring Nørreå byder på oplevelser året rundt. Nørreåens stille vand, rislende bække og skovklædte skrænter. Marker og enge med et rigt fugle og dyreliv og hist og her spor efter fortidens kulturer. Herunder en lille billedserie som inspiration til at tage ud i det blå omkring Nørreå.

Udsigt over Nørreå fra Fladbrovej

29. april 2015 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Vand på møllen

Nørreå er ca. 40 kilometer lang. Starter i Vedsø syd for Viborg og løber i Gudenåen ved Fladbro vest for Randers. En stor tilførsel af grundvand fra Viborgsøerne og Hald Sø via Vedsø og mange kildevæld undervejs gør åens vandføring relativt konstant året igennem, hvilket i tidligere tider gav grundlag for mange vandmøller. Her efter broen syd for Ålum er åens vand nået godt tre fjerdedele af rejsen.


Christian d. III’s Kanal

Nørreå leverede for 400 år siden vandet til voldgravene og møllerne i Randers by. Den godt fem kilometer lange Christian d. III’s Kanal blev anlagt i 1553. For at få tilstrækkeligt vand i kanalen, blev der på Nørreådalens smalleste sted ved Fladbro bygget en opstemning, der hævede vandspejlet med hele tre meter. Dæmningen strakte sig fra bakken mellem Skovboulevarden og Fladbrovej i vest og langs sydsiden af nutidens Fladbrovej mod øst.
Opstrøms den store dæmning blev skabt en gigantisk dam og hermed en ny vandvej, der strakte sig trefjerdingvej til Viborg.
Det store anlægsarbejde til trods var Christian d. III’s Kanal kun i brug i sølle 80-90 år. Voldgravene omkring Randers blev nemlig opgivet mellem 1634 og 1642 - og Hvidemølle derefter forsynet med vand fra Svejstrup Bæk, indtil den blev nedlagt i 1861. Læs mere


Naturen i kunsten

Da Fladbro Skov og dyrehaven i 2014 blev tildelt Nordic Green Space Award, lavede billedhuggeren Jørn Rønnau ”Slangen og Pilen” ved buebroen over Nørreåen. "En hyldest til træet og dets vækst og genfødsel som skulpturtræ. Træerne vokser ikke ind i himlen, men både de og menneskene gør forsøget!" Læs mere om Fladbro Skov


Fisk på krogen

Nørreå ligger lysåbent og har en god og veludviklet vegetation langs brinkerne. Flere steder er åen desuden hjemsted for en rig smådyrsfauna. Grundlaget skulle altså være på plads for at få en laks eller ørred på krogen. Et par hollandske lystfiskere på 14 dages fiskeferie i det midtjyske har her smidt snøre og agn ud ved grødeoptagningspladsen vest for Fladbro for at gøre forsøget.


Helleristningsstenene ved Mandbjerghøj

Fra helleristningsstenene på Mandbjerghøj ved Vandmøllevej i Øster Velling Skov er der vid udsigt over den brede Nørreådal. Læs mere om helleristningsstenene og Øster Velling Skov


Fart på tilløbet

Der er god fart på vandet i Øster Velling Bæk. Her strømmer den frisk ned ad skrænten gennem Øster Velling Skov på sin vej mod Nørreå.

Dådyr på græs

25-30 af Randers Dyrehaves dådyr nyder her solen og det friske græs i engen ved Nørreå. Dyrehaven i Fladbro Skov ejes af Randers kommune. Den blev etableret i 1994 og dækker et areal på knap 14 hektar, hvoraf de 4 hektar ligger i græs. Dyrehaven er åben for publikum til fods året rundt. Af hensyn til dyrene er det vigtigt at holde sig til stierne - ikke mindst i juni/juli måned, hvor dåen har kalv.
Dyrebestanden i dyrehaven består udelukkende af dåvildt. Dådyrene i dyrehaven stammer fra Marselisborg Dyrehave ved Århus, hvis dyr igen stammer fra Jægersborg Dyrehave nord for København.
Der har været dåvildt i Danmark siden omkring år 1000, og i dag findes fritlevende bestande på Øerne og i Østjylland. Men dådyrene har også været her langt tidligere. De ældste spor fra dåvildt i Danmark er fundet på Randers-egnen. Ved Hollerup nær Langå blev der i 1912 i nogle gamle aflejringer fundet skeletter fra dådyr fra den sidste ”Eem-mellemistid” (130.000-110.000 f. Kr.).
Flere af dådyrenes lårbensknogler var brudt op af mennesker, som havde brugt redskaber til at få fat i marven. Fundet ved Hollerup er dermed også det ældste spor af menneskelig aktivitet, som vi kender fra Danmark.


Spor efter Grevens Fejde 

I Gjandrup kan man slå et slag ned i engene mod vest. Det var herude et sted, man mener, at det tidligste ”Fussingø” lå. Af og til pløjes murbrokker op der måske er rester af den gamle bindingsværksgård, herregården Gjandrupgård, som blev brændt ned under Grevens Fejde i 1534 og ikke genopført - men måske herefter flyttet til Gammelhave i Fussingø. Læs mere


Engang en fjord

Nørreå løber i en bred gammel smeltevandstunneldal, der strækker sig fra Viborg til Randers. En bred og fladbundet dal som i stenalderen var en fjord. Nørreådalens høje dalsider er ofte skovklædte og furet med slugter. Fra engene neden for Helstrup anes Ålum Kirke med Fussingøs udskove i baggrunden.

Natur i alle retninger

Fladbro Skov er velegnet til små rundture. Fra Skovhuset fører stier i alle retninger - blandt andet mod vest ad Ådalen mod Tånum eller stik syd over den 100 år gamle buebro over Nørreåen mod Fladbro Kro og dyrehaven. Læs mere


Tusindfryd


Skovviol


Anemone og forårsvortemælk


Dagpåfugleøje holder bøtte...


Nældens Takvinge er klar til at komme på vingerne...


Fasan på vej...


Træ, hytte, Fladbro Skov...


Udsigt over Nørreådalen fra Fladbro. 


Nørreå lakker mod enden...