Privat kommunalt samarbejde om natur i Vorup

To lokale virksomheder og Randers Kommune samler nu Vorups største grønne område. Vorup Tømmerhandel & Byggecenter A/S, Team Bertelsen og Randers Kommune, Miljø og Teknik har indgået en partnerskabsaftale, som samler arealer på i alt 26,5 hektar til rekreative formål.

Randers Kommunes projektleder Martin Tranholm Frøst på kanten af projektområdet, som for en stor dels vedkommende udgøres af en 20-25 meter dyb grusgrav.

06. maj 2015 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Vorup Grusgrav Friluftsområde, som partnerskabsaftalen omfatter, ligger som en grøn kile syd for villakvarteret på Svendborgvej fra Bøsbrovej til Tebbestrupvej. Med den nye partnerskabsaftale får bydelen nu et sammenhængende grønt område, der strækker sig fra engene syd for Gudenåen via skovområdet Månedalen og Vorup Grusgrav til Bøsbrovej.

Brugerne skal med

”Det er parternes ønske, at der bliver dannet en brugergruppe af repræsentanter fra lokale brugergrupper, som skal arbejde med idéer til udvikling af området. Der er allerede planer om at etablere en bål- og opholdsplads og at udvide mountainbikesporene,” fortæller landskabsarkitekt ved Randers Kommune Martin Tranholm Frøst, som gennem det sidste par år har sparret med de to lodsejere Vorup Tømmerhandel- og Byggemarked og Team Bertelsen om at få stykket aftalen sammen.

”Der vil blive lavet en hjemmeside, som sammen med skiltning vil synliggøre området. Desuden planlægger vi en brugerundersøgelse i lokalområdet,” fortsætter Martin Frøst.

Et udviklingsprojekt

Martin Frøst ser for sig et udviklingsprojekt, der skal udbrede friluftsliv og bidrage til et bredere kendskab til friluftsaktiviteter via øget brug og muligheder i området:

”Projektets mål er at øge mulighederne for friluftsliv i bynær natur og samtidig give oplevelsen af natur og landskab. Folkesundheden og biodiversiteten skal styrkes gennem udvikling af faciliteter og anlæg. Og området skal udover friluftsaktiviteterne også gerne komme til danne ramme om sociale aktiviteter og fungere som et uformelt udflugtsmål og mødested.”

Indhold skal tiltrække

Det er partnerskabets håb, at aktiviteterne i projektområdet øges med hensyn til arrangementer, formidling og rekreation.

”Det er meningen, at projektområdets fysiske rammer skal videreudvikles, så der tiltrækkes brugere fra hele regionen - samtidig med at projektområdet bevarer sin funktion som et grønt mellemrum mellem boligområde og industriområde,” forklarer Martin Frøst.

Partnerskabsmodellen vil arbejde med lokal inddragelse til kvalificering af tiltag og indhold, som skal udvikles i samspil mellem de forskellige brugergrupper og foreninger i området.

”Ved at vi samler forvaltning og planlægning for området, får partnerne mulighed for at udvikle og styrke tilbuddene som helhed. Udviklingsarbejdet omfatter udarbejdelsen af en masterplan for projektområdet.


Martin Frøst skuer over mod Månedalen, som fra den anden side af Tebbestrupvej fortsætter den grønne kile fra naturområdet i Vorup Grusgrav mod Vorup Enge.


Den grønne kile i Vorup bærer præg af at være bynær natur. Her og der har havestauder, -planter og løg taget over. Langs haverne er sået og slået græs - og såmænd også et æbletræ, hvor man kan lade hvilen falde på sig.