På travetur i Blichers Plantage

Blichers Plantage, Blichers Hede, Allestrupgård Plantage, Hvidsten Mose. Kært barn har mange navne. Og plantagen, heden og mosen mellem Spentrup og Dyrby, Gassum og Hald byder da også på både fantastisk natur og spændende historie.

”Plantet af St. Steensen Blicher” står der på stenen, som digterpræsten har plantet i Blichers Plantage nord for Spentrup.

21. september 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

40 år før Dalgas og Hedeselskabet satte sig for at opdyrke heden, var digterpræsten i Spentrup Steen Steensen Blicher foregangsmand på området. Allerede sidst i 1820’erne startede Blicher en skovrejsning på præstegårdens lod på heden nord for Spentrup. Blichers store plantagedrømme mislykkedes dog, så ingen de træer, du møder på din vej rundt i Allestrupgård Plantage har rod i digterpræstens tid.

Travetur

Traveturen starter ved Steen Steensen Blichers plantage. Et stykke inde i skoven står der på venstre hånd en sten med teksten ”Plantet af Steen St. Blicher”(1). Blicher var i en årrække præst ved Spentrup og Gassum sogne og ligger begravet på Spentrup Kirkegård. Hans mindestue kan opleves i Malvinas Hus (St. St. Blichers datter), der ligger ved siden af kirken.

Turen går herefter forbi Allestrupgård (2) og slår et knæk hen mod Hvidstengruppens nedkastningsplads Mustard Point (3).

Mindestenen over Hvidstengruppens nedkastningsplads (4) ligger ud til vejen Hald-Gassum vejen. Det samme gør gravhøjen Skjaldhøj (5) et par kilometer nærmere Gassum. Efter Skjaldhøj drejes til venstre mod Spentrup tilbage til udgangspunktet.

Traveturen kan eventuelt suppleres med en tur til Spentrup Kirkegård og Blichers gravsted og Malvinas Hus i Spentrup - eller man kunne lægge vejen omkring Hvidsten, hvor mindestenen over Hvidstengruppen står og måske slutte af med æggekage på Hvidsten Kro, der ejes og drives af efterkommere efter Marius Fiil fra Hvidstengruppen.

Læs tidligere artikel fra 2014


Fotos fra november 2014