På travetur i Asferg Mose

Tag på en travetur gennem Asferg Mose og oplev et stykke unikt natur. Asferg Mose er en gammel højmose, der ligger ca. 1 kilometer øst for Asferg mellem Asfergvej og Balgårdsvej.

Åbent vand i Asferg Mose

25. december 2014 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Siden ældre jernalder har man anvendt tørv til brændsel. Højmosetørv består næsten udelukkende af planterester og har en langt højere brændværdi end lavmosetørv, der har flere mineralske bestanddele og giver op til fire gange så meget aske.

Asferg Mose har ud over at levere tørv til brændsel været brugt til agerdyrkning og græsning. Hver gård og hvert hus i sognet har haft en parcel i mosen.

I slutningen af 1800-tallet stod et nyoprettet lodsejerlav for afvanding af mosen. En afvanding som med statsstøtte blev forbedret under 2. Verdenskrig.

I 1947 opstod der en brand i mosen, og det brændte i flere måneder.

Masser af liv i mosen

Mens der før branden var mange hugorme i mosen, er de meget sjældne nu. Til gengæld kan man - alt efter årstid - være heldig at støde på firben, snoge, stålorme og frøer og pattedyr som ilder og mår, hare, ræv og rådyr.

Af fugle i mosen kan nævnes fyrremejse, løvsanger, rødhals, bogfinke og skovpiber, blishøns, rørhøns lappedykker, gråænder og fiskehejre. Går man en gennem mosen en varm sommerdag, kan man desuden glæde sig over de mange farvestrålende guldsmede.

Mosen består i dag mest af krat og småskov med blandt andet birk, hyld, hassel, pil, røn, el, bævreasp, fyr, tørst og gran. I mosen er også flere slags lyng, revling, tyttebær, tranebær, pors og mosebølle, vilde hindbær og jordbær.

På ældre kort over området kan man se en sø kaldet Bundløs Sø. Den er i dag overgroet med en hængesæk af tørvemos, jomfruhår, kragefod, duskfredløs, bukkeblad, kærmysse og soldug. Sidstnævnte en lille, fredet kødædende plante.

Rød tur: Start ved skolen og gå ud ad Østergade og Asfergvej.  Drej til venstre ved Moselund og gå tværs gennem mosen. Gå tilbage ad Balgårdsvej og Nørregade til skolen.

Grøn tur: Gå forbi Moselund mod øst ad Asfergvej. Drej til venstre ad første vej og følg den mod nord, til du rammer Balgårdsvej. Følg den mod vest til næste sidevej. Her drejer du mod syd gennem mosen og fortsætter, til du når udgangspunktet.

Husk at du færdes på privat område. Vis hensyn, hold hunden i snor og vær opmærksom på, at der kan være jagt (vil være afmærket ved indgangen til mosen).