Oplev den blomstrende Nordre Fælled

Det 140 hektar store areal på fælleden blomstrer lige nu med blandt andet Bellis, Vild Kørvel og Stor Fladstjerne. Blomster som frivillige fra Nordre Fælleds Venner registrerer som en del af den naturpleje, der skal sikre en mangfoldighed af arter inden for både plante- og dyreliv.

Nordre Fælled byder på mange spændende blomster og planter. Fotograf: Ina M. Kihl-Plambek.

01. juni 2016 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Nordre Fælleds Venner har i år udgivet en lille folder, der fortæller lidt om det planteliv, der findes på fælleden. Her er også en kort beskrivelse af fælledens historie.

Formand for Nordre Fælleds Venner er Eske Thøgersen. Han forklarer, at folderen blot er første skridt i et længere projektarbejde, hvor man med hjælp fra frivillige vil undersøge biologien nærmere på Nordre Fælled i 2016. Der er blandt andet planlagt flere arrangementer i løbet af året, og der også mulighed for selv at deltage i naturplejen.

”Man bliver hele tiden lidt klogere og undrer sig over naturens mange forunderligheder,” konstaterer Eske Thøgersen.

Fælledens venneforening er med i et projekt-partnerskabet sammen med Randers Kommune, Randers Produktionshøjskole, Bysekretariatet i Randers Nordby og Naturstyrelsen Kronjylland. Partnerskabets opgave er at udvikle det tidligere militære øvelsesterræn til et attraktivt og bynært naturområde. En del af området er udlagt som hundeskov, der er kondisti, lege- og grillområde samt en primitiv overnatningsplads. Der afholdes flere arrangementer på fælleden, både for de frivillige og for andre interesserede. 

De vilde blomsters dag

Et af arrangementerne er Vilde Blomsters dag, hvor man søndag den 19. juni fra kl. 9.30-11.30 kan komme med på en guidet tur og ved selvsyn opleve de mange vilde blomster på fælleden.

Skulle du være interesseret i at blive frivillig, så vil det være oplagt at møde op, når de frivillige har arbejdsdage den 8. juni og 22. juni fra kl. 16.30 til 18.30. Opgaverne kan være alt fra le-slåning, til kartoffelhypning eller opsætning af skilte.

Interesserede kan følge arbejdet på Nordre Fælled på Facebook ved at søge på NFvenner.

Den nye naturfolder kan findes på Park-Cafeen på Flyvervej, i Skt. Andreas Kirke, på Randers Bibliotek og i folderkasser på Nordre Fælled.

Kontaktinformation: Formanden for Nordre Fælleds Venner, Eske Thøgersen, tlf. 8640 8004

Billeder fra en vandretur på fælleden: