Månedalen - Vorup Grusgrav tur retur

En ny stiforbindelse skaber nu en mere trafiksikker forbindelse mellem Månedalen og grusgraven øst for Tebbestrupvej. Hermed er der skabt sammenhæng mellem to af bydelens største naturområder, Månedalen og Vorup Grusgrav, som tilsammen byder på 26,5 hektar til rekreative formål.

Går man ad stien fra den nye indgang til Vorup Grusgrav, hjælper denne flotte trappe en sikkert ned til bunden af grusgraven.

17. maj 2017 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Det er et partnerskab mellem Vorup Tømmerhandel og Byggemarked, Team Bertelsen og Randers Kommune, som står bag projekt Vorup Grusgrav Friluftsområde, der har til formål at skabe nye muligheder for aktiviteter i grusgraven.

Fokus er på foreninger og brugergrupper, som vil være aktive og medvirke til at skabe friluftsliv. For nylig har partnerskabet i samarbejde med MTB Randers etableret knap 4 kilometer nye mountainbike spor af forskellig sværhedsgrad. MTB-sporet blev indviet ved en event den 25. april. Ud over hvad partnerskabet har lagt af økonomi i projekterne i 2016, så har MTB Randers bidraget med frivilligtimer og midler tildelt fra Friluftsrådet.

Sikker i trafikken

Randers Kommune arbejder pt. sammen med politiet om muligheden for at få lavet en fartdæmpning på Tebbestrupvej før det sted, hvor byzonen starter og stien mellem Månedalen og grusgraven krydser vejen.

”Størstedelen af stien er en delt sti mellem cyklende og gående. Der mangler stadig skiltning og infotavler, men det skulle gerne komme plads her i foråret. I forbindelse med skiltning vil det desuden blive gjort tydeligt, hvad der er forbeholdt gående, og hvor der kører cykler,” fortæller Martin Tranholm Frøst, som er Randers Kommunes mand i partnerskabet.

En større sammenhæng

Grusgraven er privat ejendom, men offentlig tilgængelig. Ud over de regler der gælder for adgang i naturen, skal der her vises hensyn, da grusgravens bund og sider bruges af mountainbikere og firehjulstrækkere til såvel træning som konkurrencer.

Partnerskabsaftalen omfatter hele den grønne kile, der adskiller beboelse og industri syd for Svendborgvej i Vorup. Området strækker sig fra Tebbestrupvej i vest til Bøsbrovej i øst. Den vestligste adgang til naturområdet findes pt. på Svendborgvej ved enden af Odensevej. Så bydelen har nu et sammenhængende grønt område, der strækker sig fra engene syd for Gudenå via skovområdet Månedalen og Vorup Grusgrav til Bøsbrovej.


Forslag til vandretur i Månedalen og Vorup Grusgrav. Alt efter rute er turen 3-3,75 km med mange gode højdemeter undervejs.