Kommunale kroner i gydebanken

Vi stopper op og ruller vinduet ned. Gunnar Volf Lorentsen fra Vandmøllevej 19 ved Øster Velling kører man ikke bare sådan forbi uden lige at slå en sludder af. ”Vi landmænd har vi det jo bedst med at brokke os, så det her er ikke nemt for mig at sige: Det er et rigtig flot stykke arbejde, I har lavet dernede!”

01. oktober 2013 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Gunnar Volf Lorentsen er en af fire lodsejere, som har været hørt i forbindelse med, at Randers Kommune ønskede at få ophævet en spærring og anlægge gydebanker i den nederste del af Øster Velling Bæk.

Esben Husted Kjær, miljøtekniker ved Randers Kommune, er tydeligvis begejstret for projektet. Han fortæller entusiastisk om forløbet: 

”Vi har for ganske få midler fået fjernet en spærring, så alle fiskearter nu har adgang til hele den godt to kilometer lange bæk. Fiskespærringen bestod af et for kraftigt fald efter en dobbelt rørunderføring under en overkørsel mellem to landbrugsarealer - et problem vi løste ved at etablere en stor gydebanke med sten og grus lige efter rørunderføringen.”

To fluer med et smæk

Øster Velling Bæk er et privat vandløb, hvoraf det nedre løb - en ca. 1200 meter lang strækning frem til udløbet i Nørreå, er registeret som naturvidenskabeligt interesseområde. Formålet med restaureringen har dels været at fjerne den store niveauforskel fra rørudløb til vandløb, så der er fri passage for fisk og smådyr gennem vandløbet, dels at etablere gydebanker i grus, så blandt andet bækørreden får bedre betingelser for at yngle og i sidste ende medvirke til at forbedre fiskeriet i Nørreå, herunder Gudenå og Randers Fjord.  

”Da vi alligevel skulle have maskiner og materialer frem til stedet, har vi desuden valgt at udlægge endnu en stor gydebanke, hvor bækken løber fra skoven og ud i engen,” siger Esben Husted Kjær, som regner med, at arbejdet ved Øster Velling Bæk vil blive endeligt afsluttet til foråret. Sidste etape bliver - i samarbejde med lodsejeren på Vandmøllevej 17 - at få lavet et vandingssted til de kreaturer, der afgræsser engen. Et vandingssted som af hensyn til vandløbet skal laves sådan, at der ikke er risiko for, at kreaturerne træder brinken ned, og der dermed opstår en ny spærring af bækken.

Herlighed for alle pengene

Ikke en vind rører sig ved skovbrynet ved Øster Velling. En snes kreaturer græsser helt lydløst. Eneste lyd er nattens mange millimeter regn, der lystigt risler ned over de nøddesten, singels, håndsten og bundsten, der udgør de nye gydebanker i Øster Velling Bæk. Gydebanker som fremover vil medvirke til at øge biodiversiteten og hermed herlighedsværdien - ikke bare i den øvre del af bækken men også i Nørre Å og Gudenåsystemet.

Den kommunale miljøtekniker anslår, at der i alt er puttet en halv snes tusinde kommunale kroner gydebankerne:

”Vi var så heldige, at engen var relativt tør, da vi udførte arbejdet. Og da der næsten ikke var spor efter os, har der ikke været noget at retablere. Det har taget os - en maskinfører, en håndfuld unge, der er i nytteaktivering under ledelse af Tilly Johanson fra Driftsafdelingen, samt undertegnede – en dag at lave gydebankerne og få fjernet spærringen. Derudover har vi udlagt nogle store kampesten, som både kan agere fiskeskjul og være med til at sætte deres præg på vandets forløb i bækken. ”

Lodsejerne tager over

”En norsk vildlaks kunne nok have forceret spærringen, men vores hjemlige ørreder er vi nødt til at give en hånd med, så de kan få adgang til de bedste gydepladser. Projektet her viser, at er der forhindringer, der skal overkommes for at sikre fiskene fri adgang til potentielle gydepladser, så er der samarbejdsevne og vilje hele vejen rundt. Vi har i hvert fald haft et forbilledligt samarbejde med lodsejerne omkring projektet i Øster Velling Bæk,” konstaterer Esben Husted Kjær.

Randers Kommune har betalt for restaureringen af Øster Velling Bæk, og den fremtidige vedligeholdelse påhviler nu lodsejerne.

I Randers Kommune er der ca. 600 km vandløb. Randers Kommune har ansvaret for vedligeholdelsen af ca. 300 km af de største vandløb, mens det er private lodsejere, der står for vedligeholdelse af resterende 300 kilometer mindre vandløb.