Historisk naturvandring ved Fussingø

Fussingø oser af historie. I hvert fald siden bondestenalderen for mere end 6.000 år siden har der været bosættelser i området, og i skovene findes flere end 70 gravhøje fra bronzealderen. Som gods har Fussingø været kendt siden midten af 1500-tallet. Her anlagde slægten Skeel det første Fussingø i 1555 som en herreborg på halvøen Gammelhave i Fussing Sø.

Fussingø Vandmølle er oprindeligt opført i 1600-tallet og har været i brug helt frem til 1951. Fussingø Vandmølle har altid hørt under godset og var oprindeligt en såkaldt fæstemølle.

18. november 2015 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Fussingø er den danske herregård, der længst er gået i arv. Om ikke de var af samme slægt eller våben, så var alle ejerne i familie frem til den sidste lensgreve Carl Ludwig Scheel-Plessen, som måtte afstå godset til den danske stat i 1947.

Forfaderen grev Christian Ludvig Scheel von Plessen beordrede i 1790 den gamle herreborg på Gammelhave nedrevet, og i stedet blev det nuværende Fussingø Slot opført lidt vest for Fussing Sø omkring år 1795.

Gav bønderne fri

Christian Ludvig Scheel von Plessen gik stærkt ind for at forbedre bøndernes kår. Han var et af de 13 af landbokommissionens i alt 16 medlemmer, som gik ind for stavnsbåndets ophævelse.

Selv gik han forrest og gav i 1775 ”sine bønder” deres gårde i arvefæste. Bønderne skulle herefter betale en årlig rente til godset, indtil ejerskiftebeløbet var betalt. Herefter kunne gården frit overlades til slægtninge eller andre.

Hundrede år senere rejste taknemmelige bønder en obelisk som tak.

Den nu 140 år gamle obelisk, der står vest for slottet på den modsatte side af Vasevej, støder du garanteret på, hvis du tager på en af de foreslåede ture ud i naturen omkring Fussingø Slot.


Der findes mere end 250 år gamle træer i flere områder af Fussingø Skov. De gamle træer er med til at give Fussingø et spændende dyreliv. Træerne hugges ikke længere, men får lov at stå til de falder. I 1992 er en del af skovene blevet udlagt som såkaldt urørt skov.  Efter omlægningen skal skoven passe sig selv. Skoven kan godt se uplejet og forsømt ud, men efterhånden vil urskoven åbenbare sin rigdom af plante- og dyrearter, som for få generationer tilbage var almindelige i skoven, men i dag er yderst sjældne. 


Fussingø er fredet. Godset har været på statens hænder siden 1947, og i 1953 blev området omkring Fussingø og søen fredet.  I dag er Fussingø et statsskovbrug med næsten 700 hektar skov og 250 hektar agerjord. De lavtliggende enge er forpagtet ud til græsning.


Turen fra slottet og rundt om Fussingø Vandmølle og mølledam er 2,5 til 3,5 km lang.


En gåtur omkring ruinen Gammelhave og det ”nye” Fussingø Slot kan man godt få en times tid eller halvanden til at gå med. Turforslaget er på ca. 2,5 km.


Der er flere muligheder for at stykke en tur sammen rundt om slottet, søen og marken syd for Fussingø. Turforslagene her er fra 2 til 3,25 km lange.