Gudenåens vand - ikke så ringe...

Et halvt hundrede elever og to lærere fra Randers Statsskole havde onsdag i sidste uge flyttet deres biologiundervisning til Randers Naturcenter. Med assistance fra et par af naturcentrets medarbejdere, centrets udstyr og laboratoriefaciliteter tog statsskoleeleverne pulsen på Gudenåen og fik et øjebliksbillede af, hvordan vandkvaliteten og livet har det her og nu i Danmarks længste vandløb.

24. september 2014 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Og Gudenå har det faktisk ret godt. Det viser de analyser og målinger, som de 47 2. og 3. g’er fra Randers Statsskole gennemførte under ledelse af deres biologilærere Susanne Pedersen og Kamilla Mætzke.

”Både elevernes målinger af sigtedybden og koncentrationen af næringssalte i vandprøverne fortæller, at Gudenåen har det rigtig godt. Vi fandt også masser af typiske smådyr, som kun lever i rene vandløb,”  fortæller biolog og biologilærer Kamilla Mætzke.

”Når lyset i Gudenåen kan nå bunden på to meter vand, så er vandet rimeligt rent. Og de værdier vi målte på næringssaltene nitrat, fosfat og ammonium var også rigtig fine, når man tænker på, hvor store landbrugsarealer og hvor mange byer, der afvander til Gudenåen. Eleverne målte for eksempel 2,5 mg nitrat pr. liter Gudenåvand. Til sammenligning er grænsen for, hvor meget nitrat, der må være i drikkevand, 50 mg pr. liter. Indholdet af ammonium var også lavt, ja faktisk så lavt at vores måleudstyr ikke kunne måle det - hvilket vil sige under 0,05 mg pr. liter,” uddyber Kamilla Mætzke.

Ekskursionen havde til formål at lave en undersøgelse af den nedre del af Gudenåen gennem forskellige aktiviteter: sejltur med indsamling af vandprøver, bestemmelse af sigtedybe og strømhastighed, bestemmelse af ammonium, nitrat og fosfat i vandprøver, indsamling af vanddyr og dissektion af en ørred.

”Materialet, der blev brugt under ekskursionen, er ligesom ekskursionsformen under udvikling. Og Kamilla og jeg var efterfølgende enige om, at vi sagtens kunne have brugt mange flere timer på naturcentret sammen med vores elever,” konstaterer biologilærer Susanne Pedersen.

Herunder er en lille billedserie fra statsskoleelevernes biologiekskursion til Randers Naturcenter.


Naturvejleder Lars Maagaard og Randers Statsskoles biologilærere Kamilla Mætzke og Susanne Pedersen giver de sidste dessiner, inden de 47 gymnasieelever - delt op i tre hold - skal i gang med dagens opgaver.


Hold 3 får instruktion i at tage en vandprøve. I den anden hånd holder naturvejleder Lars Maagaard et apparat til at måle strømhastighed med.


I Randers Naturcenters laboratorium blev Gudenåens vand konverteret til flotte værdier i et skema.


På dagens menu for biologiundervisningen på naturcentret var også dissektion af ørred.