Fussing Sø og Gammelhave

Med et areal på 220 hektar og 29 meter til bunden hører Fussing Sø til blandt Danmarks større og ikke mindst dybeste søer. En stor dødisklump på randen af en salthorst har i slutningen af sidste istid sørget for den smukke placering neden for de høje bakker, der lige nu pynter sig i kulturlandskabets smukkeste skrud med forårsgrønne bøgeskove, gule rapsmarker og saftiggrønne græsmarker.

27. maj 2015 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Mod vest ligger Fussingø Gods midt i et karakteristisk østjysk herregårdslandskab med dertil hørende slot anno 1795. Stedets historie tog dog sin begyndelse længe forinden på den lille halvø i det sydvestlige hjørne af Fussing Sø. Her kan man i Gammelhave finde resterne efter det oprindelige Fusingøe og et 350 år gammelt, fransk inspireret parkanlæg med tre parallelle lindealléer og en spejldam. 

Det siges, at når lindetræerne blomstrer, så danser damer og herrer i barokdragter og overdådige parykker deres menuetter og gavotter ved midnatstid

Her følger en billedserie fra en mandag ved middagstid...


Udsigt fra badebroen mod Fussing Søs nordvestlige kyst, hvor forårskåde heste græsser.


Velkommen til Gammelhave - en 350 år gammel, fransk inspireret slotshave.


Elletræ er det eneste danske træ, der kan tåle at stå med rødderne i vand i længere tid. I søens vestlige ende er masser af elletræer. Nogle steder som ellemose i 60-70 meters bredde. Andre steder blot i en enkelt række mellem andre løvtræer og buske.


Tagrør ses kun i en smal bræmme rundt langs kanten af Fussing Sø, da søen hurtigt bliver dyb, og tagrør sjældent vokser på mere end 2 meter vand. I lavvandede områder dækker vandplanter flere steder søbunden fuldstændig. Kredsbladet vandranunkel, brodbladet vandaks og børstebladet vandaks er de hyppigst forekommende plantearter. Hist og her flyder hvide og gule åkander på overfladen. I år 2000 blev en stor bestand af planten kortskaftet skeblad fundet på lavt vand i søens østlige ende - en plante som ellers var anset for at være uddød i Danmark.

Fussing Sø har en stor og varieret fiskebestand, der blandt andet tæller gedde, aborre, brasen og skalle. Da søen også har et veludviklet planteliv giver det gode fødemuligheder for rastende og ynglende vandfugle som gråand, hvinand, troldand, toppet lappedykker, knopsvane, sangsvane og blishøne. Året rundt træffes isfuglen og fiskehejren ved søen. I sommerhalvåret unge skarver og hen på sensommeren undertiden fiskeørne på træk. Også en af Europas mest sjældne flagermusarter, damflagermusen, kan man være heldig at møde ved søen.


I den østlige ende af Gammelhave ligger en spejldam som afslutning på det 350 år gamle, fransk inspirerede haveanlæg.


Sønderskoven set fra Gammelhave.


Fra bålpladsen på sydsiden af Fussing Sø kan der synes langt til Fiskerhuset og stranden ved Grovebakkevej. Og så er man faktisk kun midtvejs den 3 kilometer lange sø.


Tag en omvej hjem og nyd det åbne forårslandskab - som her mellem Fussingø og Ålum.
 
Turforslag med udgangspunkt ved Gammelhave (vist som gul rute på kortet) og Fussingøvej lige syd for søen (vist som rød rute på kortet). Klik her for stort kort