Engblommer og gøgeurter i fuldt flor ved Fussing Sø

I slutningen af maj 2018 besøgte Randers Kommunes biologer private naturarealer ved den østlige ende af Fussing Sø. Stedet er en perle. Det store eng- og moseområde ved udløbet af Søgård Bæk var i Århus Amts tid kendt som det sted med den største forekomst af Majgøgeurt i hele amtet. Da man i 1999 talte flest, var der 457 skud af Majgøgeurt, som er en af vores mest almindelige orkideer.

04. januar 2019 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

”Også i år var der fyldt med Majgøgeurter, og de stod flot. Men hvad der bragte mest glæde, var dog de mere end hundrede stauder af Engblommer, som stod i fuld flor. Et betagende og sjældent syn. Takket være lodsejernes pleje af arealerne med afgræsning er bestanden af Engblommer angiveligt blevet større,” fortæller biolog ved Randers Kommune Pia Boisen Hansen.

Der var engang…

Mange kan måske huske Engblommer fra deres barndom, hvor man kunne plukke buketter af dem. Det har biologerne hørt historier om fra både Gjerlev Kær og Kastbjerg Ådal, hvor de øvrigt stadig findes.

Rejser man til Sverige, ser man Engblommerne mange steder. De er ganske almindelige. Herhjemme er Engblommen desværre forsvundet fra størsteparten af vores enge; dels på grund af ændret drift på arealerne, dræning og tilgroning, men især fordi Engblommen er afhængig af insektbestøvning ved fluer for at kunne sætte frø. Bliver bestanden af Engblommer for spredte og for få, vil de særlige fluer forsvinde, og bestanden af Engblomme vil med tiden også forsvinde.

Vil du se engblomme i fuldt flor til foråret, så er Enslev ved Kastbjerg Ådal et godt udgangspunkt. Her kan man fra de offentlige stier se Engblommerne blomstre i maj. Parker bilen for enden af Fosevej og nyd den smukke ådal. Vær opmærksom på at der ikke er adgang til private hegnede arealer.

Se forslag til naturture ved Fussingø

Se forslag til naturture i Kastbjerg Ådal