Biodiversiteten blomstrer på overdrevet

I sommer besøgte Randers Kommunes biologer udvalgte beskyttede overdrev, heder og moser i kommunen. En glædelig overraskelse ventede dem på overdrevene i slugten langs Øster Tørslev Å øst for Øster Tørslev...

28. december 2018 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

”Det er altid spændende, når man skal ud til områder, hvor man aldrig har været før og ikke ved, hvad der er i vente,” siger biolog Pia Boisen Hansen:

”Langs et markskel, hvor der var et gammelt vejdige, fandt vi en spændende flora med en del, som er planter tilknyttet kalkrig bund. Det ser vi ikke så ofte i Randers Kommune. Her var blandt andet Hjertegræs, Knopurt, Dunet Vejbred, flere arter af halvgræsser, Liden Klokke, Agermåne og Gul Snerre - så fint at man fik lyst til at rulle sig i det.”

Den smukkeste blomst

”Den mest spektakulære var dog en, man ikke havde lyst til at rulle sig i; nemlig den store, stikkende Lav Tidsel som netop var kommet i blomst. Det var et syn for guder,” fortæller biologen, som tilføjer, at Lav Tidsel kun er kendt fra en halv snes andre steder i Randers Kommune.

”At det netop var langs et skel, de fine planter stod, var næppe et tilfælde. Her har man ikke så let kunnet komme til at gødske, og den oprindelige flora, som er betinget af årtiers afgræsning og fravær af op-pløjning og gødskning, har kunnet blive på deres voksested. Og takket være, at lodsejeren stadig sender sine dyr på græs, er de der endnu.

Adgang til naturen

Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at færdes på anden mands ejendom uden tilladelse.

Offentligheden har som udgangspunkt adgang til at færdes i den danske natur. Der er dog nogle regler, som skal overholdes, når man færdes i naturen.

Har du hund med, skal den være i snor. På flere lokaliteter i Randers Kommune er der anvist steder til hundeluftning.

Din opførsel i naturen må ikke være til unødig gene for andre, og du må selvfølgelig heller ikke efterlade affald.

Naturbeskyttelseslovens § 22-26 giver retningslinjer for offentlighedens ret til færdsel på strande, i skove, på udyrkede arealer, veje og stier. En forudsætning for at færdes er, at man på lovlig vis kan komme frem til arealerne. Det vil typisk sige, at der fører en vej derhen, eller man kan komme dertil via et udyrket areal.

Forslag til naturture i området

Skulle du have lyst til at nyde naturen i området, så er sporet ved Øster Tørslev Kær en oplagt mulighed. For enden af Kærvejen finder du vandreruten, der for en stor dels vedkommende går på digerne langs fjorden, så det er muligt at komme helt tæt på fjorden og sivområderne. Og kærets rige fugle- og dyreliv er altid et studie værd.

Sporet i Øster Tørslev Kær
Se efter den gule folderkasse ved pumpestationen på Kærvejen. Her starter sporet i Øster Tørslev Kær. Ruten er ca. fire kilometer lang og afmærket med røde trekanter på pæle. Læs mere om ruten her

Hungstrup Skov
En anden mulighed er at starte vandreturen ved pumpestationen og derfra gå en 7,5 kilometer rundtur gennem Gjessinggårds besiddelser Hungstrup Skov og rundt om engene i Tvede Ådal på returen. Læs mere om ruten her