Tandbørsten er en hjertestarter

Mariane H. Sørensen er tandplejer for ældre borgere i Randers Kommune. Hun ser jævnligt eksempler på en mundhygiejne, der kan føre til alvorlige sygdomme som lungebetændelse eller i værste fald et hjertestop. Sammen med sine kolleger i Omsorgstandplejen underviser hun medarbejderne på kommunens ældrecentre i god tandpleje og brug af den effektive hjertestarter; tandbørsten.

Tandplejer Mariane H. Sørensen og centersygeplejerske Marianne Rasmussen.

28. december 2018 - Oprettet af Marie Have Qvist

En tandbørste kan naturligvis ikke starte et hjerte, men den kan i nogle tilfælde forhindre, at hjertet går i stå. Det er især en risiko for ældre mennesker.

”En dårlig mundhygiejne kan resultere i smerter og fejlsynkning, og bakterierne fra mundhulen kan være direkte årsag til lungebetændelser og i værste fald til hjertestop. Derfor plejer jeg at omtale tandbørsten som en hjertestarter, når jeg underviser,” fortæller Mariane H. Sørensen.

I en ny rapport anbefaler Sundhedsstyrelsen, at omsorgstandplejen har et tæt samarbejde med fagpersonalet på plejecentre eller i hjemmeplejen, som varetager pleje og omsorg for de ældre i det daglige.

”Vi har samarbejdet med ældreområdet i Randers Kommune om tandpleje til ældre i mange år, så vi er godt med på den front. Samarbejdet er utrolig givende for begge parter, og det giver livskvalitet for borgerne at være fri for gener i munden,” siger Lars Høvenhoff, leder af Tandplejen i Randers Kommune.

Langt færre lungebetændelser

På ældrecenteret Åbakken har Omsorgstandplejen i samarbejde med personalet lavet en såkaldt mundplejeplan for hver eneste beboer på centeret. Hele plejepersonalet er blevet undervist i tandpleje, og de har siden været rundt på centeret sammen med en tandplejer og fået individuel instruktion i mundpleje til hver enkelt borger.

”Det har været rigtig godt. Personalet er blevet inddraget i processen, og de føler sig trygge ved at overtage den daglige tandpleje herefter. Det er ikke noget, der tager mere tid i personalets hverdag – nu ved de bare, hvad de skal gøre for bedst at forebygge sygdomme med god tandpleje,” fortæller centersygeplejerske Marianne Rasmussen. 

Arbejdet med mundplejeplaner til beboerne på ældrecenteret startede efter sommerferien 2018, og indtil videre har den kolde sæson været mild ved Åbakkens ældre.

”Vi har haft langt færre tilfælde af lungebetændelser, siden vi har sat ekstra fokus på tandpleje. Det kan jo være et tilfælde, men det er da fantastisk, hvis vi kan forskåne de ældre for en lang og besværlig sygdomsperiode,” siger Marianne Rasmussen.

Her kan du se en video om omsorgstandplejen i Randers Kommune