Randers Kommune uddeler støtte til bygningsarven

Randers Kommune lancerer hermed en ny ansøgningsrunde, hvor grundejere med bevaringsværdige huse kan ansøge om støtte til renovering. Derudover kan man også søge tilskud til forskønnelse af de byrum, som står tilbage efter nedrivning af en forsømt bolig.

19. december 2018

Det er huse eller byrum i kommunens landsbyer og landdistrikter som får muligheden for et økonomisk tilskud.

Ansøg om støtte til bygningsrenovering eller byrumsforskønnelse

Det er Randers Kommunes Bygningsforbedringsudvalg som udvælger de ansøgninger der skal ydes støtte til. Udvalget består både af politiske medlemmer og medlemmer med bevaringsinteresser samt grundejerinteresser.

Så nu er opfordringen at borgerne går til tasterne og ansøger kommunen om midler. Kommunen opfordrer også tidligere ansøgere, som har fået afslag på støtte tidligere, til at søge på ny.

Den igangværende ansøgningsrunde løber i perioden fra den 1. januar til den 1. marts 2018.

Bor du i et bevaringsværdigt hus?

Kommunen har tidligere givet midler til huset på billedet her. Sådan så huset ud før. Billedet i toppen af nyheden er huset, som det ser ud nu.