Randers Kommune tager socialt ansvar

I 2017 og 2018 har Jobcenter Randers uddelt 150 CSR-certifikater til kommunens virksomheder. CSR står for Corporate Social Responsibility og handler om, at virksomheder tager et socialt ansvar i samfundet. Cirka hvert tiende CSR-certifikat er gået til arbejdspladser i kommunen, som er vurderet på lige fod med de private virksomheder.

28. december 2018 - Oprettet af Christian Skov

Ud over de kommunale virksomheder har også en række selvejende institutioner og offentligt finansierede virksomheder modtaget CSR-certifikater.

”Vi skal også selv turde gå forrest, når det handler om at inkludere borgere på arbejdsmarkedet. Derfor glæder det mig også, at så mange kommunale arbejdspladser gør en stor indsats og fortjener et certifikat. Som kommune har vi et særligt ansvar for at gøre det, som vi beder de private virksomheder om, nemlig at hjælpe ledige randrusianere ind på arbejdsmarkedet,” siger leder for Jobcenter Randers Erhverv, Tine Arensbach.

Certifikaterne er blevet uddelt som en del af et EU-finansieret projekt. Det har været en stor succes og er blevet efterspurgt af virksomhederne. Der er i alt 10 kriterier for at blive hædret med et CSR-certifikat, hvoraf virksomheden mindst skal opfylde tre. Både de offentlige og private virksomheder i Randers Kommune er dog så langt fremme, at de certificerede virksomheder oftest opfylder langt flere.

”Det er alle virksomheder, der oplever at få noget ekstra ud af at gøre en indsats for at hjælpe ledige i arbejde. De er stolte af det arbejde, medarbejderne gør for at inkludere mennesker, der ikke kan arbejde 37 timer eller har andre begrænsninger. Eller som måske blot ikke har haft et arbejde i længere tid,” siger Tine Arensbach.

Naturligt at tage socialt ansvar

En af de kommunale arbejdspladser, der senest har modtaget certifikat for at tage socialt ansvar er Affaldsterminalen. Certifikatet har Affaldsterminalen fået for at gøre en aktiv indsats for at skabe plads til praktikanter og fleksjobbere, samtidig med, at der er en aktiv mentorordning. Det giver mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet for dem, som var ved at miste troen på, at en hverdag med fast arbejde var vejen frem for dem.

”Det er helt naturligt, at vi tager et socialt ansvar,” fortæller Allan Asp Poulsen, der er driftsleder på Affaldsterminalen. ”Vi har mulighed for at være fleksible i vores sammensætning af vagter og opgaver, og alle er indstillet på, at det er noget, vi gør. Derfor er det i høj grad medarbejderne, der har fået denne pris, for det er dem der i hverdagen er med til at tage det ansvar.”

En anden af Randers Kommunes virksomheder, der har modtaget et CSR-certifikat er Madservice Kronjylland. Her har en af medarbejderne været ansat i flexjob siden 2004 og klarer sig rigtig godt, når der er struktur, forudsigelighed, tryghed og faste rammer i hverdagen. En anden medarbejder er i afklarende praktik, mens han bearbejder en periode med stress, der har resulteret i både hukommelsestab og koncentrationsbesvær.

”Der skal være plads til alle, og vi kender nok alle nogen, som har brug for ekstra støtte i en periode af livet. Vi er rigtig glade for CSR-certifikatet; det er rart at blive anerkendt for en indsats, vi har arbejdet med i mange år,” siger Marianne Sloth, leder af Madservice Kronjylland.

EU-finansieringen af CSR-certifikaterne udløber med udgangen af 2018, men Jobcenter Randers Erhverv har besluttet at fortsætte med at certificere virksomheder, der tager socialt ansvar.