Politik for Børn og unge er nu i høring

Hvordan sikrer vi, at alle børn klarer sig så godt som de kan og, at Randers Kommune er et godt sted at være barn og ung? Det har Børne- og Familieudvalget et bud på, og sender derfor et forslag til ny børn- og ungepolitik i høring

10. december 2018 - Oprettet af Martine Fibiger

Gode overgange fra dagtilbud til skole og fritidstilbud, tæt samarbejde med forældre, at støtte børn i at lære at mestre eget liv og blive så dygtige som de kan og ikke mindst fokus på en tidlig indsats, fordi det virker. Det er nogle af nøgleordene i Børn- og ungepolitikken, som nu er sendt i høring.

Politikken handler om retningen for de mange aktiviteter og tilbud til børn og unge i alderen 0-18 år og er udarbejdet i samarbejde mellem Børn og Skole og Socialområdet. Både bestyrelser for dagtilbud og selvejende institutioner, Familieafdeling, Pædagogisk-psykologisk rådgivning og Skole- og Uddannelsesudvalget har givet en række input til politikken, ligesom Randers Byråd har fået politikken præsenteret på et temamøde. Nu er politikken i høring frem til 6. februar 2019.

Politikken gælder alle børn og unge i Randers Kommune fra 0-18 år – også børn og unge med et særligt behov for hjælp.

”Det er en politik, som sætter de overordnede politiske målsætninger for arbejdet med børn og unge i Randers Kommune. Målet er at støtte en god opvækst for alle vores børn og unge. Politikken bygger både på lovgivning og det vi vil i Randers Kommune. Jeg håber, at mange vil afgive høringssvar,” siger Anders Buhl-Christensen, formand for Børn- og familieudvalget.

Politikken indeholder tre primære fokusområder, nemlig tidlig indsats, sikre sammenhæng og god forældredeltagelse. Det er helt bevidst, at Børne- og familieudvalget har indsnævret fokusområderne. Det skal gøre det nemmere for skoler og institutioner at målrette og styrke deres indsatser inden for de prioriterede områder.

Indsend høringssvar 

Der er mulighed for at sende høringssvar frem til og med onsdag 6. februar 2019.

Indsend høringssvar til Born-ogUnge.Politik@randers.dk

Høringssvarene behandles i februar måned og det endelige bud på politik forelægges for Børne- og familieudvalget den 12. marts 2019.  Politikken bliver behandlet i Økonomiudvalget den 18. marts og i Byrådet den 25. marts 2019.

 Her kan du læse udvalgets oplæg til Børn- og Ungepolitik.

 Spørgsmål kan ligeledes stilles ved at sende mail til: Born-ogUnge.Politik@randers.dk