Erhvervs- og turismepolitik er nu i høring

Udviklingsudvalget har sendt et forslag til en ny erhvervs- og turismepolitik i høring. Politikken er i høring frem til 24. januar 2019

19. december 2018

Hvordan sikrer Randers Kommune, at det lokale erhvervsliv har rammer, hvor virksomheder kan vækste og skabe arbejdspladser? Og hvordan kan Randers Kommune bidrage til at skabe bedre vilkår for turismeerhvervet?

Det kan du nu komme med dine input til. Udviklingsudvalget har nemlig sendt et forslag til en erhvervs- og turismepolitik i høring frem til den 24. januar 2019

Hent forslag til ny erhvervs- og turismepolitik og afgiv høringssvar

Input fra workshops

Forslaget til den ny politik udspringer af byrådets vision ”Vi tør gå nye veje” og de seks politiske målsætninger, som knytter sig til visionen. Og indholdet er i høj grad blevet skabt på baggrund af to workshops, hvor lokale virksomheder og andre relevante aktører har haft muligheder for at komme med input.

Mange virksomheder peger på, at en velfungerende infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft er de vigtigste rammebetingelser for vækst. I politikken er disse områder derfor også prioriteret højt. Det samme er turismeområdet, iværksættere, produktionserhvervet og detailhandel, da der er en tro på, at det vil være muligt at skabe mange arbejdspladser inden for lige præcis de områder.

Ny vision og politikker

Randers Kommune er i øjeblikket ved at revidere samtlige politikker, der beskriver de politiske fagudvalgs fokusområder. Politikkerne tager alle udgangspunkt i byrådets vision. Nogle af disse nye politikker er allerede vedtaget, mens andre er på vej.

Overblik over byrådets vision og politikker