Byrådet vedtager udmøntning af effektiviseringer og besparelser

Randers Kommune skal gennemføre effektiviseringer og besparelser på en halv procent af udgifterne til service i 2019 for at finansiere nye initiativer, som byrådet har prioriteret i budgettet. På mødet den 10. december har byrådet besluttet, hvordan pengene skal findes.

10. december 2018

Randers Byråd har på mødet den 10 december 2018 besluttet, hvordan Randers Kommune skal spare hovedparten af en halv procent på udgifterne til service i 2019 og frem. For skole- og uddannelsesudvalgets område er det tidligere besluttet, at det først bliver til foråret, at der skal tages stilling til udmøntningen. Samlet svarer den halve procent til 20 millioner kroner.

Pengene har været med til at finansiere nye initiativer, som blev prioriteret i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019-2022. Det drejer sig blandt andet om midler til sagsbehandling på familieområdet og byggesager, digital infrastruktur, et autismetilbud i Langå, gratis psykologhjælp til 20-25 årige samt genopretning og vedligehold af vejnettet.

LÆS OGSÅ: Budget 2019-2022 er vedtaget

For Omsorgsområdets vedkommende indeholder de vedtagne forslag også supplerende tiltag, som skal sikre at området kan overholde sit budget i 2019. 

Forslag har været i høring

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet blev det besluttet, at fagudvalgene skulle komme med forslag til de konkrete besparelse. Udmøntningen af besparelserne har således været behandlet i Randers Kommunes fagudvalg og blev derfor også behandlet af byrådet i ti forskellige sager.

Inden byrådets endelige vedtagelse, har sagerne været i høring blandt berørte medarbejdere samt i relevante råd og nævn.