1500 meter ny vej er åbnet i Munkdrup

Torsdag (13. december) indviede borgmester Torben Hansen en ny vejstrækning, der vil give en bedre afvikling af trafikken i området omkring Munkdrup.

13. december 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

”Det nye vejstykke vil give en markant bedre afvikling af trafikken i hele området og vil gøre det nye fine boligområde i Munkdrup endnu mere attraktivt med næsten direkte adgang til E45,” sagde borgmester Torben Hansen, da en helt ny vej i Munkdrup torsdag (13. december) blev indviet.

Den 1500 meter nye vejstrækning går vest om Munkdrup by i den sydlige del af Randers Kommune. Og i forbindelse med etableringen af vejen, er den nuværende Munkdrupvej gennem Munkdrup også blevet repareret. Den har længe været nedslidt og ødelagt af mange års tung trafik gennem byen.

Tung trafik bliver ledt forbi Munkdrup by

”Den ny vejstrækning vil aflaste trafikken gennem Munkdrup by betragteligt sådan, at den tunge trafik bliver ledt uden om byen. Det er jeg sikker på, at I har set frem til i Munkdrup, og jeg håber, at I vil komme til at mærke den forskel, som den nye vejstrækning vil gøre,” sagde Torben Hansen.

Anlægsarbejdet af den 1500 meter nye vej har stået på i 6 måneder, og den samlede anlægssum er på fire millioner kroner. Undervejs er der blevet flyttet ca. 9000 m3 jord (det svarer til cirka 13500 tons), udlagt ca. 12000 m2 asfalt og etableret et nyt stort regnvandsbassin til at aftage vejvandet fra den nye vej.