Vil du sidde med i retten?

Der er nu lukket for modtagelse af flere ansøgere.

vil du sidde med i retten? Bliv lægdommer

02. november 2018 - Oprettet af Karen Balling Radmer

Grundlisteudvalget søger nu nye lægdommere. Vil du være domsmand eller nævning i straffesager, så har du nu mulighed for at søge om at blive lægdommer.

At være lægdommer betyder, at du enten deltager i strafferetssager som domsmand eller nævning. Bliver man udnævnt til at være lægdommer, så gælder det for en periode på 4 år. Og der søges nu efter lægdommere fra 2020-2023.

At være lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud. Så har man først få et opgaven, så kan man ikke sige afslå.

Det er grundlisteudvalget, som udarbejder en grundliste – altså en liste med personer, som må anses for at være egnede til at virke som nævninge eller domsmænd. Og du kan altså søge om at være listen. Når grundlisteudvalget er færdigt med sit arbejde med at pege på i alt 327 personer til grundlisten, så sendes den til Vestre Landsret.

Listen over mulige lægdommere skal rumme et bredt udsnit af befolkningen – både i forhold til køn, etnisk oprindelse og alder.

Det er grundlisteudvalget, som udvælger personer til listen. Udvalget er politisk nedsat og består af fem personer.

Se mere om at blive lægdommer og skriv eventuelt på listen over personer, som gerne vil være lægdommere.