Udbudsprisen reduceres på udvalgte udstykninger i Randers kommune

Byrådet har, efter forvaltningens indstilling, godkendt en reducering af udbudsprisen på udvalgte udstykninger i oplandsbyer i kommunen.

06. november 2018 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Det drejer sig om Gassum, Mellerup, Spentrup og Ålum, hvor udbudsprisen fra den 13. oktober 2018 sænkes med 10 %. Herudover udbydes fire byggegrunde i Fårup uden mindstepris.

De ændrede priser udspringer af kommunens ønske om at øge opmærksomheden på landsbyerne i kommunen, de muligheder der er for at bygge og bo i kommunens oplandsbyer, herunder forsøge at skabe øget interesse for, hvor man kan bygge nyt til attraktive priser.

Samtidig med ovenstående arbejdes der med en tilpasning af lokalplanerne for udstykningsområderne i Ø. Bjerregrav og i Uggelhuse. Disse to udstykninger vil blive udbudt på ny så, når lokalplansarbejde og nyt udbudsmateriale er klart.

Skulle du have spørgsmål vedr. kommunale byggegrunde i Randers kommune kan du kontakte Sekretariatet i Udvikling, Miljø og Teknik for yderligere oplysninger på tlf.  8915 1886.