Ombudsmanden udtaler i dag kritik af Randers Kommune

Folketingets Ombudsmand har netop orienteret Randers Kommune om, at han er bekymret i forhold til Randers Kommunes behandling af sager om at hjemgive børn. ”Det er helt berettiget kritik. Derfor er jeg også særligt glad for, at vi har brugt de seneste tre år på at rette op på netop de fejl, som har udløst kritikken,” siger direktør for Børn og Skole i Randers Kommune, Michael Maaløe.

07. november 2018

I sin redegørelse udtaler Folketingets ombudsmand generel bekymring i forhold til Randers Kommunes behandling af sager om hjemgivelse. Randers Kommune skal derfor inden for 6 uger underrette ombudsmanden om, hvordan kommunen fremover vil sikre sig, at hjemgivelsessager bliver behandlet korrekt.

Ombudsmanden har lavet en stikprøve på fire sager ud af 12 sager i alt fra perioden fra 1. januar til 1. juni 2017, hvor kommunen har truffet beslutning om at hjemgive børn, der var anbragt uden for hjemmet. I de fire sager har kommunen ikke overholdt alle regler for procedurer. Ombudsmanden tog initiativ til redegørelsen efter, at flere byrådsmedlemmer klagede til Ombudsmanden i 2016 over kommunens ”Handlingsplan for økonomisk stabilisering af Familieområdet 2.0”.

Selve handlingsplanen er ombudsmanden ikke gået nærmere ind i. Handlingsplanen blev lavet efter, at det daværende Børn- og Skoleudvalg i 2015 bevilgede midler til en flerårig genopretningsplan i Familieafdelingen. Dette skete på baggrund af, at Socialstyrelsens taskforce havde gennemgået Familieafdelingens sagsbehandling tilbage i tiden. Dengang var konklusionen, at der i en stor del af Familieafdelingens sager var langsommelighed, træghed og passivitet.

Målet for genopretningsplanen var at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, genoprette arbejdsmiljø i afdelingen og få styr på økonomien.

Genopretningsplanen var over et tre-årigt forløb i 2016-2017-2018 og foregik sammen med Socialstyrelsens Taskforce. I den periode sikrede forvaltningen kompetenceudvikling, opbyggede en tydelig ledelse af afdelingen og satte fokus på kvalitet og tempo. Medarbejderne spillede yderst konstruktivt og positivt med.

Ombudsmanden har i sin redegørelse ikke set på det faglige indhold – altså om det var en korrekt beslutning at hjemgive børnene, men set på, om forvaltningen i sagerne har fulgt de rette procedurer og sagsgange, som er fastlagt ved lov.

”Den ny kritik kan give anledning til bekymring om, hvorvidt vi tager os af de børn og familier, der har brug for hjælp. Her er det vigtigt for mig at understrege, at selve det faglige indhold i de tiltag, der er lavet overfor børnene i de fire sager – og i andre sager – er de rette. Men vi skal stadig øve os på, at følge alle de rette procedurer,” siger Michael Maaløe og fortsætter:

”For eksempel peger Ombudsmanden på, at vi ikke skriftligt har orienteret et barn om, at barnet skal hjem til sin familie. Men vi har selvfølgelig talt med barnet mange gange. Det er vores overbevisning, at sagsbehandlingen er foregået fornuftigt. Men selvfølgelig skal vi også gøre tingene korrekt. Det er vigtigt og væsentligt. I dag har vi en veldrevet Familieafdeling, og selvfølgelig fortsætter udviklingen løbende,” siger Michael Maaløe.

Se redegørelsen