Ny politik for borgere med særlige behov er vedtaget

Randers Byråd har på mødet den 12. november vedtaget en ny politik for borgere med særlige behov.

12. november 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Politikken udstikker de overordnede visioner, centrale værdier og retningslinjer for indsatsen overfor borgere, der på den ene eller anden måde har en funktionsnedsættelse eller andre barrierer og derfor har behov for støtte fra kommunen. Den udspringer af byrådets vision ”Vi tør gå nye veje” og de seks politiske målsætninger, som knytter sig til visionen. I politikken er der således et særligt fokus på, at flere borgere mestrer eget liv, samt at flere borgere kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Hent politik for borgere med særlige behov

Randers Kommune er i øjeblikket ved at revidere samtlige politikker, der beskriver de politiske fagudvalgs fokusområder. Politikkerne tager alle udgangspunkt i byrådets vision. Nogle af disse nye politikker er allerede vedtaget, mens andre er på vej.

Overblik over byrådets vision og politikker