Klima-, natur og miljøpolitik er nu i høring

Randers Byråd har besluttet at sende et forslag til en ny klima-, natur og miljøpolitik i høring. Politikken er i høring i perioden 19. november 2018 til 14. januar 2019.

19. november 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Rent drikkevand, bedre adgang til naturen for borgere, bedre biodiversitet og grøn erhvervsudvikling. Det er nogle af emnerne i et forslag til en ny klima-, natur og miljøpolitik, som Randers Byråd på mødet den 12. november har besluttet at sende i høring. Samtidig besluttede byrådet, at det i politikken skal tilføjes, at "Randers Kommune lægger stor vægt på at efterleve kravene om god økologisk tilstand i vandløbene." 

Høring frem til 14. januar

Politikken er høring i perioden 19. november 2018 til 14. januar 2019.

Hent forslaget til ny klima-, natur og miljøpolitik og afgiv høringssvar

Forslaget til den ny politik udspringer af byrådets vision ”Vi tør gå nye veje” og de seks politiske målsætninger, som knytter sig til visionen. Her har især målsætningen om Byen til Vandet og grøn og bæredygtig udvikling haft betydning for indholdet i klima-, natur og miljøpolitikken.

Mange nye politikker

Randers Kommune er i øjeblikket ved at revidere samtlige politikker, der beskriver de politiske fagudvalgs fokusområder. Politikkerne tager alle udgangspunkt i byrådets vision. Nogle af disse nye politikker er allerede vedtaget, mens andre er på vej.

Overblik over byrådets vision og politikker