Fælles strategi skal få flere til at vælge sosu-uddannelsen

Randers Byråd har vedtaget en rekrutteringsstrategi, der skal sikre, at det fortsat vil være muligt at skaffe arbejdskraft til sundheds- og omsorgsområdet i fremtiden. Strategien er et samarbejde mellem FOA, Randers Social- og Sundhedsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning og omsorgsområdet i Randers Kommune.

12. november 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Flere skal få øjnene op for mulighederne ved at vælge en uddannelse som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper. Det er målet i en fælles rekrutteringsstrategi, som FOA, Randers Social- og Sundhedsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning og omsorgsområdet i Randers Kommune har indgået. Strategien blev vedtaget af Randers Byråd på mødet den 12. november 2018.

Hent rekrutteringsstrategien for social- og sundhedsområdet

Randers Kommune forventer, at behovet for især SOSU-assistenter stiger i de kommende år blandt andet som følge af, at der kommer flere ældre. Samtidig er der færre, som søger ind på uddannelsen, og det er den udvikling, som strategien skal bidrage til at vende.

Blandt initiativer er kampagnetiltag på sociale medier, virksomhedspraktik på plejecentre for 8. årgang og videreuddannelse af eksisterende medarbejdere på omsorgsområdet.

Randers Kommune forventer, at antallet af medarbejdere på omsorgsområdet samlet set vil stige med omkring 150 stillinger frem mod 2023.