Stor opbakning til forandringer af handelsgade i Langå

Mange borgere har bidraget til et forsøgsprojekt med at skabe mere liv i Bredgade i Langå. Under titlen ”Vores Bredgade ” er engagerede borgere kommet med ideer og erfaringer, og det fører nu til permanente forandringer i gaden. På mødet den 8. oktober godkendte Randers Byråd en skitse til projektet.

08. oktober 2018

Nye byrum med opholdsmøbler, store plantekasser og nye træer. I løbet af efteråret kommer der til at ske permanente forandringer af handelsgaden Bredgade i Langå. På mødet den 8. oktober har Randers Byråd således godkendt et skitseprojekt til 1.5 millioner kroner, der i høj grad er blevet til på baggrund af input fra engagerede borgere.

Hent skitseprojekt for Bredgade i Langå

Formålet med projektet er at skabe mere liv den centrale handelsgade. Under titlen ”Vores Bredgade” har borgere bidraget med idéer og deres erfaringer. Undervejs er midlertidige tiltag som bl.a. streetart, tidsbegrænset parkering og juletræer på fortovsarealerne blevet testet, og det er erfaringerne herfra som nu fører til de permanente tiltag i Bredgade.

Skitseforslaget har været i høring, og der er kommet over 30 høringssvar – de fleste med positive tilkendegivelser overfor projektet.

Bredgade-projektet er en del af en større områdefornyelse i Langå, der har været i gang siden 2015 og afsluttes i 2018.