Ny virksomhedsindsats i folkeskolerne

Unge skal have et større kendskab til erhvervslivet og blive klogere på deres uddannelses- og jobmuligheder. Det sætte Randers Kommune nu ind på med en ny virksomhedsindsats i folkeskolerne. I løbet af såkaldte ”virksomhedsuger” vil eleverne få erfaring med, hvad det vil sige at være i en virksomhed.

12. oktober 2018 - Oprettet af Martine Fibiger

Virksomhedsugerne er et projekt for 8. klasserne i Randers Kommune, der har til formål at øge de unges kendskab til erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet generelt. Projektet begynder i uge 43, hvor eleverne på 8. årgang kommer ud i en virksomhed i grupper af 2-5 elever.

”Hvis flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, så kræver det, at de får kendskab og erfaring med de muligheder, der er. Det handler ikke om, at eleverne skal træffe et endegyldigt valg i 8. klasse, men derimod om at de skal åbne sig for hele spektret af muligheder for dem. Med vores virksomhedsforløb dækker vi de fire hovedindgange for erhvervsuddannelserne i Randers, nemlig teknologi, byggeri og transport samt kontor, handel og forretningsservice, omsorg, sundhed, pædagogik og fødevarer, jordbrug og oplevelser,” fortæller Rikke Kramer, skole- og virksomhedskonsulent i Randers Kommune.

Stor opbakning fra erhvervslivet

I Randers Kommune oplever de, at der har været en stor opbakning fra lokale virksomheder til projektet.

”Vi er rigtig glade for, at erhvervslivet her i Randers Kommune har udvist så stor en velvillighed i forhold til at bakke op om virksomhedsprojektet og give eleverne mulighed for at komme i praktik. Det er vigtig, at de unge får mulighed for at snuse til erhvervslivet, så de får en bedre forståelse for de muligheder, de har. Det er en fremsynet indsats, der kan komme virksomheder til gavn på den lange bane,” siger Henrik Johansen, skolechef i Randers Kommune.

I det lokale erhvervsliv er de opmærksomme på, at det kræver et øget kendskab, hvis flere elever skal fatte interesse for de erhvervsfaglige uddannelser. Produktionsvirksomheden, Projector, er en af de virksomheder, som tager imod elever i virksomhedsugerne. 

”Vi har et stort ønske om, at flere af de unge mennesker søger ind i industrien. Og hvis vi gerne vil have flere faglærte svende, kræver det, at vi bakker op om initiativer som dette, så de unge kan komme til at snuse til mulighederne inden for vores område. Vi skal gøre branchen interessant for de unge mennesker, og det er dette virksomhedsforløb en oplagt mulighed for, at vi kan gøre,” fortæller Morten Jakobsen, administrerende direktør i virksomheden Projector.

Randers Kommune har udviklet en fast model for forløbet, der gør det nemt for virksomhederne at deltage, og som samtidig sikrer, at eleverne får noget konkret læring ud af virksomhedspraktikken.

”Forberedelsen er enormt vigtig i et karrierelæringsperspektiv. Det er ikke nok, at eleverne bare kommer ud og besøger virksomhederne. Derfor har vi lavet forløbet, så både forberedelse og efterbehandling er sat ind i en fast ramme,” forklarer Rikke Kramer.  

”Virksomhedspraktikken handler ikke om, at vi skal få noget ud af det her og nu. Vi bliver nødt til at handle mere langsigtet. Og her kommer der et fantastisk tilbud, hvor 8. klasserne i Randers Kommune får mulighed for at stifte bekendtskab med de stole industri-traditioner i Randers. Det skal vi egentlig bare takke ja til, for rammerne er skitseret for os,” fortæller Morten Jakobsen.

Virksomhedsugerne bliver skudt i gang i uge 43 og løber henover efteråret og foråret 2019.