Henrik Leth indtræder i byrådet og flere udvalg skifter medlemmer

Randers Byråd har på mødet den 8. oktober 2018 godkendt, at socialdemokraten Henrik Leth indtræder i byrådet i stedet for Leif Gade. Samtidig rokerer Socialdemokratiet på fordelingen af en række udvalgsposter.

Henrik Leth (soc. dem.), nyt medlem af Randers Byråd

08. oktober 2018

Socialdemokraten Henrik Leth er nyt medlem af Randers Byråd. Han indtræder i stedet for byrådsmedlem og formand for omsorgsudvalget Leif Gade, der afgik ved døden i september.

Når et medlem af byrådet udtræder eller dør, er det efter reglerne vedkommendes stedfortræder, der overtager posten. Henrik Leth er socialdemokratiets 1. stedfortræder, og han indtræder derfor i byrådet.

Ny fordeling af udvalgsposter

Samtidig med Henrik Leths indtræden har socialdemokratiet besluttet at rokere på en række af partiets udvalgsposter:

  • Fatma Cetinkaya forlader hhv. udvalgs- og næstformandsposten i børne- og familieudvalget, udvalgsposten i beskæftigelsesudvalget samt bestyrelsen i Randers Regnskov.
  • Fatma Cetinkaya bliver medlem af omsorgsudvalget. Socialdemokratiet foreslår på næstkommende omsorgsudvalgsmøde, at Fatma Cetinkaya vælges som formand for omsorgsudvalget.
  • Henrik Leth bliver medlem af omsorgsudvalget, landdistriktsudvalget, beskæftigelsesudvalget, følgegruppen for ejendomsservice, bestyrelsen for Støvringgård, den Hørningske stiftelse og de Brock Bredalske legater.
  • Ellen Pedersen indtræder i økonomiudvalget og forlader landdistriktsudvalget.
  • Anne Hjortshøj forlader omsorgsudvalget, bliver medlem af børne- og familieudvalget. Socialdemokratiet foreslår på næstkommende børne- og familieudvalgsmøde, at Anne Hjortshøj vælges som næstformand i børne- og familieudvalget.
  • Henning Jensen Nyhuus forlader bestyrelsen i Randers Kunstmuseum og indtræder i bestyrelsen i Randers Regnskov.
  • Karen Lagoni indtræder i bestyrelsen i Randers Kunstmuseum.
  • Ellen Petersen overtager pladsen i valgbestyrelsen.