Byråd: Vi tør gå nye veje

Randers Byråd har vedtaget en ny vision og seks politiske målsætninger, der tilsammen sætter retningen for Randers Kommunes arbejde frem mod 2022.

12. oktober 2018

Der skal være muligheder for alle - alle skal med og alle kan bidrage. Og der skal være vækst og udvikling - Randers Kommune skal være et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Det er overskrifterne i Randers Byråds nye vision "Vi tør gå nye veje", der blev vedtaget på byrådsmødet den 11. oktober 2018.

"Randers Kommune skal også fremover være en kommune, som er attraktiv at bo og drive virksomhed i. Derfor skal vi turde gå nye veje og sætte klare mål for, hvordan vi vil nå dem. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi har besluttet den retning, som Randers Kommune skal arbejde efter frem mod 2022," siger borgmester Torben Hansen.

Hent byrådets vision: Vi tør gå nye veje

Seks politiske målsætninger viser vejen

Sammen med visionen har byrådet vedtaget seks politiske målsætninger: Byen til Vandet, Flere i uddannelse eller beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv, Attraktiv bosætningskommune, Attraktiv erhvervskommune samt Grøn og bæredygtig udvikling. Målsætningerne er den kurs, som Randers Kommune vil styre og prioritere efter, og de har stor betydning for den måde, Randers Kommune arbejder på.  

"Når vi har en målsætning om, at flere skal mestre eget liv, så har det fx betydning for, hvordan forvaltningen samarbejder med borgere om at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Og når vi fremhæver Byen til Vandet, sender det et klart signal om, at det er her vi i særlig grad vil prioritere den langsigtede planlægning og byudvikling," siger Torben Hansen.

Ved siden af den overordnede vision og de overordnede politiske målsætninger, er byrådet lige nu i gang med at vedtage nye politikker for fagudvalgene som fx kulturpolitik og sundhedspolitik. Disse politikker beskriver, hvad fagudvalgene har fokus på med henblik på at udmønte visionen. 

Både vision og politikker træder i kraft fra januar 2019.

Overblik over byrådets vision og politikker