Uddannelse af medarbejdere giver dobbelt gevinst

Et initiativ fra Jobcenter Randers slår to fluer med ét smæk: Ledige borgere bliver rotationsvikarer, mens medarbejdere bliver klædt på til fremtidige jobs. 16 HK-medarbejdere fra Randers Kommune og to fra henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune er startet på en uddannelse som socialformidler.

10. september 2018 - Oprettet af Christian Skov

”Jeg glæder mig. Lidt nervøs er jeg også, fordi mange af dem, jeg kommer til at læse sammen med er vant til at sidde med systemerne til sagsbehandling, hvilket jeg ikke er. Jeg arbejder med holdundervisning til daglig,” siger Elna Påskesen, der er vejleder i Jobcenter Randers.

Uddannelsen af HK-medarbejdere til socialformidlere er netop gået i gang, og med uddannelsen vil medarbejder fremover kunne løse socialfaglige opgaver. Uddannelsen foregår i halvårlige intervaller, hvor medarbejderne er tilbage i deres normale jobfunktion efter hvert halvårlige modul. De vil være færdiguddannet i januar 2020. I Randers Kommune kommer deltagerne på uddannelsen primært fra Jobcenteret.

”Det har været vigtigt for os, at vores medarbejdere griber muligheden for at få en uddannelse, der kan sikre dem på det fremtidige arbejdsmarked og så vi får den arbejdskraft, vi har brug for. Samtidig får vi opkvalificeret ledige randrusianere, som vikarierer for medarbejderne, mens de er på uddannelse,” siger Ole Andersen, arbejdsmarkedschef i Randers Kommune.

På dagens jobmarked kan det være svært at rekruttere de rette medarbejdere i alle stillinger. Ved at uddanne nuværende medarbejdere til nye funktioner, løses noget af udfordringen med rekruttering.

”Jeg håber, det kan være med til at inspirere andre til også at uddanne deres medarbejdere, både i andre områder af kommunen og i private virksomheder,” siger Ole Andersen.

Med uddannelsen til socialformidler kommer der også nyt ansvar for den enkelte medarbejder.

”Vi har fået at vide, at vi skal forvente en omplacering, i og med, at vi får en ny uddannelse. Det er selvfølgelig en omvæltning, efter at jeg har været jobbet i otte år. Men jeg tænker også, at det er spændende at skulle lave noget andet inden for det regi jeg i forvejen beskæftiger mig, nemlig med mennesker,” fortæller Elna Påskesen

Mens Elna Påskesen er på uddannelse i efteråret, er det Sara Carøe, der vikarierer for hende. Hun er uddannet pædagog og cand.pæd.it, hvilket hun kan bruge i vikariatet.

”Jeg har en baggrund som pædagog, og noget af det kan jeg bruge i den måde, jeg tager hånd om en borger, der for eksempel bliver nervøs. Og så har jeg også en uddannelse i it-didaktisk design, som jeg kan bruge, når en borger er frustreret over at bruge en computer,” siger Sara Carøe.

Sara startede oplæring inden sommerferien, så hun er klar til at overtage opgaverne. Hun ser frem til at udvikle sig fagligt og personligt i løbet af det halve år, hun skal vikariere.

”Og så håber jeg da på, at jeg kan få arbejde her bagefter også. Hvor jeg kan bruge min baggrund i pædagogik og it, især over for borgerne, for jeg synes det er spændende at hjælpe andre videre i deres jobsøgning,” siger Sara Carøe.