Ny lokalplan giver DAKA mulighed for at udvide i Assentoft

Randers Byråd har på mødet den 10. september vedtaget en ny lokalplan, der vil gøre det muligt for DAKA ved Assentoft at udvide fabrikken. Planen har medført stor debat i lokalområdet, og der er på den baggrund lavet flere ændringer i forhold til det oprindelige lokalplanforslag, som byrådet sendte i høring i december sidste år.

DAKA ved Assentoft set fra Kronjydevej, fra syd mod nord.

10. september 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

DAKA, der forarbejder animalske biprodukter og ligger ved Assentoft, får nu mulighed for at udvide fabrikken mod øst. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 10 september, hvor en ny lokalplan for området blev vedtaget.

Konkret har DAKA planer om at bygge en ny lagerhal på 3.500 kvadratmeter til indendørs aflæsning, og de planer giver den ny lokalplan altså mulighed for at realisere.

Lokalplanen bliver snart mulig at downloade på plan.randers.dk. Du kan også læse mere om planen og DAKAs ønsker om udvidelse på byrådets dagsorden.

 

Høringssvar har ført til ændringer

Lokalplanen har skabt stor debat i Assentoft med både borgermøde og underskriftsindsamlinger, ligesom der er sendt 33 høringssvar med forskellige bekymringer om blandt andet støj- og lugtgener. Den ny lokalplan er på den baggrund justeret på en række punkter i forhold til det oprindelige forslag, der blev sendt i høring i december sidste år.

I den plan, som byrådet har vedtaget, er der blandt andet en mere tydelig beskrivelse af, hvad området må bruges til. Den ny beskrivelse udelukker fx, at man kan bygge et biogasanlæg i området – noget som en del har udtrykt bekymring for. Planen fastholder også den nuværende bebyggelsesprocent på 33 og, at der skal være et 20 meter bredt plantebælte mod syd og øst, så området er afskærmet.