Byråd sætter gang i initiativer for at ændre trafikken i midtbyen

Randers Byråd vedtog på mødet den 10. september en række principper og initiativer for trafikken i midtbyen. Blandt andet at lukke Torvegade for biltrafik fra ”Sløjfen” og frem mod Kirkegade.

10. september 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

En plan for såkaldte ”trafikale virkemidler for bedre byrum i Randers Midtby” blev vedtaget af Randers Byråd på mødet den 10. september. Med beslutningen er der vedtaget en række principper og initiativer for trafikken i Midtbyen. Konkret har byrådet vedtaget syv initiativer; nemlig at:

  1. Torvegade lukkes for biltrafik mellem Sløjfen og Kirkegade. Undtaget herfor er busser og taxaer. Biltrafik vil stadig være tilladt fra Vestervold helt ind til Middelgade og tilbage igen. Ligeledes vil trafikken i Sløjfen være uændret, så der kan køres igennem fra Østervold til Dytmærsken. Den uvedkommende gennemkørende trafik gennem gågaderne mellem Vestervold og Dytmærsken/Østervold hindres derimod.
  2. For at undgå uønsket kørsel skal beboere, der har en parkeringsplads tilknyttet deres bopæl og hvor der kun er adgang via gågaderne, erhverve en kørselstilladelse til gågaden.
  3. Der skal sikres flere aflæsningspladser til den nødvendige varekørsel til byens butikker og der skal indledes dialog med vognmændene om vægtbegrænsninger og tidsvinduer for varekørsel.
  4. Cykling er tilladt i de fleste af gågaderne og der skal etableres flere cykelparkeringspladser. Cykelparkeringen skal i højere grad indgå i en forskønnelse af byrummene.
  5. Der skal skabes flere hyggelige rum og pladser, som kan bruges til ophold. Der skal derfor arbejdes for, at der kan ske mindre omdannelse af byrum, så pladsen udnyttes bedre og der skabes flere rum til ophold og leg. F.eks. kan området syd for Rådhustorvet inddrages.
  6. Østervold opretholdes som gågade, men der sker en sanering og tydeliggørelse af skiltningen omkring Østervold. Dette kan kombineres med målrettede kampagner, der skal informere bilisterne om, at Østervold er gågade og der skal køres langsomt og vises hensyn til de gående.
  7. Endelig er der også initiativer, der skal terrorsikre steder, hvor der opholder sig mange mennesker.