Budgetaftale 2019-2022: Styr på basis og investering i fremtiden

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu har indgået en bred budgetaftale på tværs af partierne i Randers Byråd. Det er en aftale, som bærer præg af, at vi er optagede af at sætte en god retning for fremtidens by og kommune. Det sker i en tid, hvor kommunernes økonomi er under pres. Alligevel står vi nu med en aftale, som sikrer, at vi investerer i udsatte, i daginstitutioner og fortsat styrker familieområdet. Samtidig har vi taget et meget stort skridt i forhold til fortsat udvikling af kommunen,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

01. oktober 2018 - Oprettet af Karen Balling Radmer

Aftalen om budget 2019-2022 er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. 

Udgangspunktet for budgetaftalen har været stramt. For at finde nogle af midlerne til alligevel at prioritere både investeringer og god grundlæggende service, indgår det i budgetaftalen, at der skal findes en 0,5 procents besparelse i form af effektiviseringer mv. på alle områder. Det bliver udmøntet efter en høring på byrådsmødet den 10. december 2018. Samtidig sættes den løbende nedsættelse af dækningsafgiften i bero. Dette provenu øremærkes til investering i infrastruktur og en klimabro.

”Jeg er rigtig glad for, at vores fælles aftale prioriterer 45 mio. kr. til at bygge to nye daginstitutioner og omdanne børnehavepladser til vuggestuepladser, ligesom der også fortsat er midler til en styrket sagsbehandling på familieområdet,” siger Torben Hansen.   

”Vi er også enige om, at det er væsentligt at investere i vores kommunes udvikling. Det store byudviklingsprojekt, Byen til Vandet, er nu er i en afgørende fase. For at det kan blive virkelighed, skal vi lave nogle store investeringer i infrastruktur – primært Klimabroen. Det har vi afsat yderligere 40 mio. kr. til.  Samtidig glæder jeg mig over, at vi nu kommer nærmere tidssvarende idrætsfaciliteter i Dronningborg, idet vi har afsat 10 mio. kr. til en ny hal,” siger Christian Brøns, gruppeformand for Venstre.

”Jeg er rigtig glad for, at vi har aftalt, at der i vores kommende 10-årige investeringsplan, i 2022-2023 skal reserveres 31 mio. kr. til en ny Havnevej. Havnevejen er en af forudsætningerne for realiseringen af Byen til Vandet, og for at lette trafikken for byens erhvervsliv på de to hovedfærdselsårer, Grenaavej og Aarhusvej. Samtidig er det væsentligt, at vi sikrer udviklingen i vores største turistattraktion, Randers Regnskov - det betyder både arbejdspladser og flere turister,” siger Daniel Madié, gruppeformand i Det Konservative Folkeparti.

”Vi har cirka 1300 km kommunale veje, og det kniber med at holde dem vedlige. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har aftalt, at vi skal indhente vores efterslæb og give området et varigt løft. Vi er enige om at sætte 4 mio. kr. ekstra til veje fra 2019 og frem. Det er også væsentligt, at vi har fastholdt en 100 procent demografiregulering på ældreområdet fra 2018 til 2019,” siger Frank Nørgaard, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

”Jeg vil gerne sige stor tak for meget konstruktive forhandlinger undervejs. En bred aftale vidner om et byråd, der ønsker i fællesskab og på tværs af politiske overbevisninger at gøre en positiv forskel for Randers Kommune,” siger Torben Hansen.

Se hele budgetaftalen her: 

Se budgetaftale - oversigt over ændringer