Randers Kommune er frontløber for ny ledelsesudvikling

I dag onsdag den 15. august afholdte forvaltningen Børn og Skole i Randers Kommune en lederkonference for mere end 200 ledere og medarbejderrepræsentanter. Konferencen samlede alle niveauer i ledelseskæden, og dermed er Randers helt med fremme, hvad angår Ledelseskommissionens seneste anbefalinger.

200 ledere og medarbejderrepræsentanter fra Børn og Skole samlet til lederkonference i Ridehuset ved Værket.

15. august 2018 - Oprettet af Martine Fibiger

”Der er flere kommuner, som arbejder med ledelsesudvikling og kommissionens anbefalinger, men det unikke for Randers Kommunes indsats er, at den politiske ledelse deltager så aktivt i udviklingen. Og samtidig er det også helt særligt, at medarbejderrepræsentanterne bliver inddraget i processen. Tilsammen gør det, at Randers Kommune er frontløber på det her felt,” fortæller Lotte Bøgh Andersen, der er forsker og medlem af Ledelseskommissionen og fortsætter:

”Konferencen og det arbejder, der her bliver sat i gang, er et udtryk for, at de i Randers satser på ledelse fremfor en mere detaljeret styring. Her mener jeg, at det er særligt godt tænkt, at politikerne bliver involveret. Det er med til at styrke deres arbejde, fordi de på den måde får en større indsigt og berøring med ledelsen i forvaltningen. Den politiske ledelse vil både være med til at rammesætte målene på konferencen, men de kommer også til at deltage i dialogen efterfølgende og tage andel i processen omkring ledelsesudviklingen – og det er helt centralt for opgaven”. 

Styrket ledelsesgrundlag  

I juni 2018 offentliggjorde Ledelseskommissionen sine anbefalinger til ledelse i den offentlige sektor. Anbefalinger, som alle tager udgangspunkt i, at borgerne skal sættes først.

”Formålet med dagen er, at vi på tværs af Børn og Skole-forvaltningen sætter fokus på ledelsesudvikling med afsæt i Ledelseskommissionens seneste anbefalinger. Det vil sige, at vi skal have sat en retning for vores udvikling, og det er noget, vi skal gøre i fællesskab på tværs af forvaltningen,” fortæller Michael Maaløe, direktør i Børn og Skole i Randers Kommune.

Deltagerne på konferencen tæller alt fra den politiske ledelse over direktionen til ledere og medarbejderrepræsentanter.

”Konferencen skal være med til at styrke samarbejdet på tværs af vores forvaltning, så vi på den måde kan skabe en endnu større sammenhæng og kvalitet i det, vi tilbyder vores børn og unge her i kommunen. Samtidig er konferencen også en mulighed for at skabe nye relationer og samarbejdspartnere, så vi kan øge den professionelle kapital,” fortæller Michael Maaløe.

”Det er utrolig vigtigt, at man ikke isolerer sig som leder, men at man udnytter de ressourcer, der er ved at inddrage medarbejderne. Det er konferencen i dag et rigtig godt eksempel på. Her har deltagerne blandt andet arbejdet med udviklingen af det personlige ledelsesgrundlag, som netop er forudsætningen for, at vi kan skabe god ledelse. Et område, som også har stor betydning for den retning, kommunen skal bevæge sig i,” siger Lotte Bøgh Andersen.