Randers Kommune ærer Danmarks mange udsendte

Onsdag den 5. september er den Nationale Flagdag, som ærer alle Danmarks udsendte siden 1948. I Randers Kommune bliver Danmarks udsendte æret ved afsløring af en mindesten på Randers havn kl. 15.00 og et arrangement på Rådhustorvet, som begynder kl. 16.15.

30. august 2018 - Oprettet af Martine Fibiger

Onsdag den 5. september ærer Randers Kommune Danmarks udsendte siden 1948 ved en mindehøjtidelighed på Rådhuspladsen. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig arrangementet. 

Program for mindehøjtideligheden

Kl. 15.00 Afsløring af mindesten ved Mindeankeret på Randers Havn
Iben Sønderup fra Randers Byråd afslører stenen
Danmarks Veteraner og Veteran Caféen Randers fortæller
om stenen og dens betydning

Kl. 16.15 Politikorpset spiller på Rådhustorvet
Trompeteren spiller

Kl. 16.30 Velkomsttale ved Borgmester Torben Hansen
Tale ved Politiinspektør og veteran Jørgen Hoxer
Uddeling af børnemedaljer ved Generalmajor I.J. Bager (ønsker man en medalje til sit barn, skal barnet indstilles til Veterankoordinatoren på veteran@randers.dk)
Ét minuts stilhed til ære for faldne veteraner
Trompeter og Politiorkestret spiller
Forfriskninger på Det Gamle Rådhus

Kl. 17.20 Faneborg opstilles; kommanderes af Kaptajn Finn Bødtker

Kl. 17.30 Sct. Mortens Kirke: Æres- og mindehøjtidelighed ved sogne-
præst og tidligere feltpræst Søren Dam Kjeldsen

Kl. 18.00 Mulighed for hygge i Veteran Caféen Randers
Kaffe og kage, pølser og sodavand foranstaltet af Veteran
Caféen Randers og Randers FC

For flere oplysninger om flagdagen og informationer om og til veteraner og pårørende generelt kan man følge Veterankoordinator Randers på Facebook her.