Politik for borgere med særlige behov i høring

Politikken giver et bud på, hvordan Randers Kommune skal samarbejde med borgere, der har et særligt behov for støtte fra kommunens side på grund af funktionsnedsættelse eller andre barrierer. Der er høringsfrist den 19. september.

28. august 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Flere skal mestre eget liv, og flere skal i uddannelse og beskæftigelse. Det er de centrale målsætninger i udkastet til den nye Politik for borgere med særlige behov, som er en revidering af den forrige politik for området.

Politikken sætter retningen for kommunens samlede indsats for borgere med særlige behov for hjælp. Det er en bred gruppe af borgere med for eksempel misbrugsproblemer, psykisk sårbarhed og sygdom, fysiske handicaps, udviklingshæmning, senhjerneskade, autisme eller hjemløshed.

"Jeg synes, forvaltningen og socialudvalget har lavet et rigtig godt bud på den kommende Politik for borgere med særlige behov. Politikken baseres på vigtige principper som ordentlighed, ligeværdighed, forskellighed, udvikling, åbenhed og frihed. Borgeren skal være i centrum og mødes som et menneske med muligheder, drømme, håb og kompetencer. Det bliver spændende at se, hvad borgerne har af kommentarer og forslag til politikken, " siger Charlotte Broman Mølbæk, formand for Socialudvalget.

Læs udkastet til Politik for borgere med særlige behov og afgiv høringssvar

Investering i mennesker

I forlængelse af byrådets vision for 2018-2021 har socialområdet i Randers Kommune et særligt fokus på at investere i mennesker; at skabe gode rammer for den enkelte borgers muligheder for at involvere sig i forbedringer af egen situation og for at medvirke til at skabe et meningsfuldt liv. Inklusion i fællesskaber er også central i politikken. Det gælder både på arbejdsmarkedet og i fritidslivet, hvilket hænger godt sammen med Handicapkonventionen, som sammen med Serviceloven danner grundlaget for politikken for sårbare borgere.

Der er høringsfrist onsdag d. 19. september, hvorefter udkastet vil blive bearbejdet med høringssvarene. Den 22. oktober behandler Socialudvalget det endelige bud på politikken, og den forventes at blive godkendt af Byrådet d. 12. november.

Der er borgermøde om politikken d. 29. august på rådhuset, Laksetorvet 1, lokale 2.58 kl. 15.30-17 og alle borgere i Randers Kommune er velkomne til at deltage.