Borgermøde om Politik for borgere med særlige behov

Randers Kommune vil gerne invitere kommunens borgere til borgermøde i forbindelse med, at vi er ved at revidere vores politik omhandlende borgere med særlige behov.

08. august 2018 - Oprettet af Christian Skov

Politikken er en paraply over kommunens samlede indsats for borgere med særlige behov og udstikker de overordnede visioner, centrale værdier og retningslinjer for målgruppen. Politikken danner således udgangspunkt for en række planer, som beskriver, hvorledes der for de respektive målgrupper bliver arbejdet konkret og målrettet med at omsætte visionerne på deres felter.
Politikken henvender sig til borgere med et særligt behov for hjælp. Der er tale om en bred målgruppe, som eksempelvis omfatter:

  • Borgere med misbrugsproblemer
  • Borgere med psykisk sårbarhed og sygdom
  • Borgere med fysiske handicaps
  • Borgere med udviklingshæmning
  • Borgere med senhjerneskade
  • Borgere med autisme
  • Borgere i hjemløshed

Målgruppen for politikken er borgere over 18 år i Randers Kommune. Indsatsen for børn og unge med et særligt behov for hjælp i alderen 0-17 år er omfattet af Børn- og Ungepolitikken i Randers Kommune.

Borgermødet foregår:

Onsdag den 29. august 2018 kl. 15.30-17.00
Laksetorvet 1, 8900 Randers C, lokale D.2.58.

Udkast til den opdaterede politik lægges op på Randers Kommunes hjemmeside senest onsdag den 22. august 2018.
Tilmelding til borgermøde skal ske til mail: politik.saerlige.behov@randers.dk senest søndag den 26. august 2018.
Politikken kommer også i høring i perioden 28. august-19. september 2018, hvor det er muligt at komme med et skriftligt høringssvar indtil den 19. september 2018 til mail: politik.saerlige.behov@randers.dk eller med post til Randers Kommune, Social og Arbejdsmarkedssekretariatet att. Kristina Bøhm Eskildsen, Laksetorvet 1, 8900 Randers.