Udbygning af E45: Idefasen er i gang

Vejdirektoratet er gået i gang med at undersøge konsekvenserne af at udvide motorvejen fra to til tre spor på strækningen fra Aarhus N til Randers N. Frem til 20. august 2018 er det muligt for borgere og virksomheder at komme med input til arbejdet.

13. juli 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Som led i finansloven for 2018 besluttede regeringen (V, LA og K) og DF at gennemføre en VVM-undersøgelse af E45 Østjyske Motorvej på strækningen mellem Aarhus N og Randers N. Og nu er Vejdirektoratet gået i gang med undersøgelsen af den cirka 35 km lange strækning.

Første skridt er en offentlig idé- og forslagsfase hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.

Læs mere og send dine input via Vejdirektoratets hjemmeside frem til 20. august 2018.

 

Fra to til tre spor

VVM-undersøgelsen omhandler en udbygning af motorvejen fra 2 til 3 spor i hver retning. Udbygningen kan ske både udad og indad på strækningen. Der hvor den eksisterende motorvej har en smal midterrabat kan udbygningen ske udad, mens der hvor midterrabatten er bred, kan udbygningen ske indad.

I VVM-undersøgelsen beskrives og vurderes de plan-, natur- og miljømæssige samt de trafikale og økonomiske konsekvenser af udbygningen. Det samme gælder forholdene for de berørte borgere og lodsejere.