Nyt afbrændingsforbud i Randers kommune

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen igen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker, i skove m.v. Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juli 2018.

02. juli 2018 - Oprettet af Kenneth Sørensen

Beredskab & Sikkerhed har i længere tid fulgt DMI’s tørkeindeks og vejrudsigten for de kommende uger som lover varmt og tørt vejr. På baggrund af denne udvikling genindføres afbrændingsforbuddet.

Hele Randers kommune er omfattet af det nye afbrændingsforbud, der også gælder for nabokommunen Favrskov, imens et allerede eksisterende afbrændingsforbud i Syddjurs og Norddjurs kommuner fastholdes.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Forbuddet gælder afbrænding af:

  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • affald fra skovbrug
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
  • bål, herunder i bålfade
  • Særligt til rygere: Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Forbuddet gælder også brug af:

  • ukrudtsbrænder
  • Ildsteder i naturen, herunder på offentlige pladser
  • grill i naturen, herunder på offentlige pladser

Brug af grill tillades på fast, ubrændbart underlag på egen ejendom såfremt der udvises forsigtighed. Lad aske blive i den tillukkede grill. 

Beredskab & Sikkerhed følger situationen nøje. Yderligere information kan indhentes på: www.bsik.dk