Børnefællesskaber i sommerferien

Børnene i Randers Kommune holder ferie på forskellige tidspunkter i løbet af sommeren. Det betyder, at nogle børn skal være sammen med andre børn, end de plejer. I Børnehuset Viborgvej har pædagogerne derfor et særligt stort fokus på at lave fællesskaber, som alle børnene bliver inkluderet i.

10. juli 2018 - Oprettet af Martine Fibiger

”Hver dag mødes vi med børnene i en ”samling”, hvor vi for eksempel taler om dagens begivenheder og laver fælles aktiviteter som små sanglege. I sommerferien er der små rutiner, der bliver ændret, og børnene skal måske være sammen med andre børn, end de plejer. Derfor er det særligt vigtigt, at vi sørger for at fastholde samlingerne henover sommeren. De er et vigtigt holdepunkt for børnene, som er med til at give dem en genkendelighed i deres hverdag,” fortæller Anne Sofie Baumann Frandsen, der er pædagog i Børnehuset Viborgvej.

Børnehuset Viborgvejs fokus på inkluderende fællesskaber udspringer af forskningsprojektet VIDA, som Anne Sofie Baumann Frandsen var med til at drive. Projektet viste, at flere børn faldt fra i samlingerne. Derfor har de i dag fokus på at tilpasse samlingerne til de børn, der går i institutionen.  

”Efter forskningsprojektet har vi fået en mere eksperimenterende tilgang til, hvordan vi inkluderer børnene i vores samlinger.  Det trækker vi meget på her i sommerferien. Her er der ofte færre børn i børnehaven, og derfor bliver børnene slået sammen i nye grupper. Og netop derfor er det helt centralt, at vi gør børnene trygge ved at deltage i samlingerne,” siger Anne Sofie Baumann og fortsætter:

”Samlingerne er et vigtigt omdrejningspunkt i børnenes dagligdag. Børnene kan ikke klokken endnu, og derfor navigerer de efter de højdepunkter, der er i løbet af dagen. På den måde er samlingerne en del af børnenes indre ur”.

Trygge og engagerede børn

”Forskningsprojektet VIDA har givet os nogle indgangsvinkler til, hvordan man kan afprøve idéer i praksis. Vi finder ofte på nye initiativer, som vi prøver af og efterfølgende evaluerer på. For eksempel fandt vi frem til, at det var bedre at rykke vores samlinger til kl. 09 om morgenen i stedet for lige inde frokost. Før faldt flere børn ofte fra, fordi de var trætte og sultne, men om morgenen får de mere ud af vores samlinger. Her er de mere nærværende og engagerede,” fortæller Anne Sofie Baumann Frandsen.

I dag har Børnehuset Viborgvej forskellige formater for deres samlinger. De justerer indholdet, så det passer til børnenes behov på den givne dag. I sommerperioden taler de for eksempel om, hvordan vejret er, spiller guitar og laver bevægelseslege som yoga.

”Fælles for vores samlinger er, at vi mærker børnenes behov og tilpasser aktiviteterne efter dem. Hvis vi oplever et barn har svært ved at folde sig ud, når vi samles, så bryder vi dem op i mindre grupper. På den måde bliver de mere trygge og forberedte på at deltage i større grupper. Det er nemlig vigtigt, at de kan det, når de begynder i skole. Hvis børnene trænger til at blive opløftet, så synger og spiller vi med dem. Guitarspil og sang indtager rummet og gør børnene glade. Samtidig tager vi altid udgangspunkt i lærerplanstemaerne, men på en måde, hvor det bliver gjort aktuelt for børnenes hverdag. Og det kan variere fra dag til dag,” fortæller Anne Sofie Baumann Frandsen.