Gl. Hobrovej lukker permanent ved Rådmands Boulevard

Om kort tid går Randers Kommune i gang med at ombygge rundkørslen i krydset Rådmands Boulevard/Hobrovej. Den vil blive ændret til en fire-benet rundkørsel, hvor den i dag har fem udkørselsveje. Det femte ben, som er til Gl. Hobrovej, vil blive lukket permanent og Hobrovej bliver flyttet lidt.

08. juni 2018 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Randers byråd besluttede i 2017 at rundkørslen i krydset Rådmands Boulevard/Hobrovej skal ændres til en fire-benet rundkørsel. Med sine nuværende fem ben medfører rundkørslen nemlig en for høj risiko for uheld, som især kan gå ud over bløde trafikanter.

"Ved at ændre antallet af tilkørsler til rundkørslen til fire, bliver rundkørslen mere trafiksikker. Der bliver længere mellem de fire ben, og dermed bliver det nemmere for trafikanter at aflæse, hvordan de skal opføre sig i rundkørslen, og hvordan andre trafikanter kører ind i rundkørslen," siger Henrik Kaldahl, der er projektleder i Veje og Trafik i Randers Kommune.

Hobrovej flytter tre meter mod nordøst

Ændringen af rundkørslen betyder, at Gl. Hobrovej bliver lukket permanent og trafik, som tidligere har kørt via Gl. Hobrovej for at komme mellem Rådmands Boulevard og Ringboulevarden, skal nu køre ad andre veje. Der bliver etableret en cykelsluse, så det bliver muligt at komme ud i rundkørslen fra Gl. Hobrovej på cykel.

Ud over lukningen af tilkørslen til Gl. Hobrovej, medfører ombygningen af rundkørslen, at Hobrovej bliver flyttet ca. tre meter mod nordøst på strækningen op til rundkørslen. Dermed kan der også blive skabt enkelte parkeringspladser på Hobrovej. I dag parkeres der ind imellem ulovligt på Hobrovej, og det betyder, at trafikanter kan have svært ved at få oversigt over trafikken på vej ind i rundkørslen og især sværere ved at se cyklister, som er på vej rundt i rundkørslen.

Arbejdet bliver gennemført i sommerperioden

Vej- og Trafikafdelingen forventer, at arbejdet går i gang i løbet af uge 25 og ventes færdig i løbet af august. Vejarbejdet er lagt i sommerperioden for at være til mindst mulig gene for trafikken til og fra arbejde og skole.

"Vi beklager på forhånd, at det vil rode lidt under ombygningen af rundkørslen, men vi håber på forståelse for, at det bliver rigtig godt, når vi forventeligt er færdige i løbet af august og dermed har en mere trafiksikker situation," siger Henrik Kaldahl.