Afbrændingsforbud ophævet

Forbuddet mod afbrænding er nu ophævet i Randers Kommune. Det oplyser Beredskab & Sikkerhed

Afbrændingsforbud ophævet i Randers Kommune

20. juni 2018

Det er nu igen tilladt at brænde af i Randers Kommune. Men Beredskab & Sikkerhed opfordrer til generel forsigtighed og omtanke - ikke mindst hvis du anvender ukrudtsbrænder og har bål i naturen. Det er jævnligt årsag til mange brande i sommerhalvåret. 

Bål bør placeres med passende afstand til bygninger og omgivelser. De anbefalede afstande for Skt.Hans bål er: 

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale. 

HUSK: 

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bål
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket. Hæld gerne vand på. 
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet. De kan let komme til skade. 

Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet. 

Se melding fra Beredskab & Sikkerhed