Afbrændingsforbud i dele af Østjylland

De seneste mange dages gode vejr har medført, at vegetationen er blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove.Beredskab & Sikkerhed har derfor udstedt afbrændingsforbud, Forbuddet gælder fra 2. juni 2018 og for Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

15. juni 2018 - Oprettet af admin

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

• haveaffald
• halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
• affald fra skovbrug,
• siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede‐ og mosetørv samt
• bål, herunder bålfade.
Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder
• grill*,
• ildsteder,
• apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse‐ eller skære‐aggregater,
blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

* Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag.

Pas på ved rygning og aske

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af
aske:
• Lad aske blive i den tillukkede grill
• Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Selvom der forventes lidt nedbør de kommende dage, vil risikoen fortsat være høj. Beredskab &
Sikkerhed følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).