Udkast til plan for udsatteområdet i høring

Randers Kommune har udarbejdet et udkast til en ny plan for udsatteområdet. Socialudvalget drøftede udkastet på møde den 22. maj 2018 og besluttede at sende planen i høring frem til den 31. august 2018.

29. maj 2018 - Oprettet af Christian Skov

Kernen i planen er et fokus på samarbejde og koordination. Borgere på udsatteområdet kan få støtte af flere kommunale og frivillige aktører i Randers Kommune. Alle parter har en vigtig rolle i at støtte borgerne i at mestre eget liv, udnytte deres ressourcer og deltage aktivt i samfundet.

Planen består af 7 indsatsområder i udviklingen af udsatteområdet i Randers Kommune i perioden 2018-2021:

  •         Hurtig og fleksibel støtte
  •         Individuelle og fleksible boligløsninger
  •         Rusmiddelbehandling der virker
  •         Tidlig indsats for unge på kanten
  •         Flere i job eller uddannelse
  •         Randers for alle
  •         Lige muligheder for sundhed

Til hvert indsatsområde knytter der sig forskellige konkrete aktiviteter og tiltag.

Åbent borgermøde

Der afholdes et åbent borgermøde, hvor udkastet til den nye plan samt mulighederne for at lave høringssvar, vil blive præsenteret. Borgermødet finder sted den 14. juni 2018 kl. 15.30-17.00 på Café Rusfri, Gammel Hadsundvej 1A, 8900 Randers. 

Fremsendelse af høringssvar

Udkast til plan for udsatteområdet er i høring med høringsfrist 31. august 2018. Høringssvar sendes pr. mail til udsatteplan@randers.dk eller med post til Randers Kommune, Social og Arbejdsmarkedssekretariatet att. Marie Damkjær Christiansen, Laksetorvet 1, 8900 Randers.

Socialudvalget vil efter planen få fremlagt alle høringssvar og endeligt udkast til Plan for udsatteområdet den 22. oktober 2018 med efterfølgende behandling i byrådet den 12. november 2018.

Udkast til plan for udsatteområdet 2018-2021

Følgebrev til høringsparter

Invitation til åbent borgermøde